Radio Čas

Nádherný koncert Radio Čas spojený s podporou Nadace PaH. Velký dík patří pořadatelům, účinkujícím i divákům. Akce se účastnil i ředitel KŘP ČR gen. Tomáš Kužel, kterému rovněž patří dík za podporu akce.
Děkujeme