Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. - Francois Duc de la Rochefoucauld

Nadace policistů a hasičů

Chci přispět

Díky Vám všem, kteří nadaci přispíváte, za opravdu účinnou pomoc a podporu! Vaše příspěvky můžete zasílat na účet 175 787 001 / 0300.

Kontakty

V případě jakéhokoliv dotazu nebo návrhu se s námi můžete spojit.

Aktuality

Přátelé

Kdo nadaci pomáhá?

O nadaci

Nadace je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Od roku 2018 pomáhá policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.

Celé společenství Nadace policistů a hasičů čítá téměř 300 osob. 

O nadaci

Děkujeme za dary od přátel nadace, a především od policistů a hasičů a ostatních zaměstanců, kteří ze svých platů pravidelně přispívají finančním darem na účet nadace.