Činnost nadace

Nadace je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

O nadaci

 • Od roku 2018 pomáhá všem aktivním policistům a hasičům v jejich nepředpokládané životní situaci.

  Vážné onemocnění jeho nebo rodinného člena, zasažení domácnosti v případě povodní, ohně...

 • K tomu zřízená nadační komise rozhodne o výši jednorázové finanční pomoci.

  V roce 2021 byla poskytnuta pomoc 19 policistům a 8 hasičům ve služebním poměru postižených tornádem v částce téměř 6 mil. korun.

Nadace policistů a hasičů staví svoje úsilí na principu solidarity a dobrovolné finanční podpory za pomoci policistů, hasičů a občanských pracovníků resortu, darů organizací a soukromých osob, které svými příspěvky pomáhají vytvořit nezbytné zázemí pro neúplné rodiny a TTP.

Nadace se ve svých aktivitách také zaměřuje na pořádání kulturních a sportovních charitativních akcí, jejichž výtěžek pomáhá rozšířit možnosti podpory potřebným. Již sedmnáctým rokem systematickou péčí pomohla nadačním rodinám vyzdvihnout sociální a morální kredit. Vnesla mezi ně pocit sounáležitosti a sebevědomí. Díky ní mohou děti bez starostí studovat. Díky nadační pomoci studuje nebo již vystudovalo vysokou školu 27 nadačních dětí. Jsou z nich lékaři, inženýři, právníci... To je ta pomoc nejvyšší, umožnit dětem dobrý základ do života.

Mezi rodinami se prohlubuje přátelství a nejen to, ale i proběhla svatba dvou nadačních dětí, které jsou dnes i rodiči. Některé rodiny se mezi sebou navštěvují a vzájemně si pomáhají. Podařilo se vytvořit to nejcennější, velkou nadační rodinu, která má za sebou stabilní zázemí - nadaci.

A to je hlavní cíl a úspěch v činnosti nadace.

Aktivity nadace

 • Poskytuje dětem příspěvek na životní pojištění a na stavební spoření

 • Poskytuje jednorázový roční finanční příspěvek všem nadačním rodinám

 • Poskytuje příspěvek při odchodu z nadace, aby měly děti jednodušší start do života, i když děti plně neodchází, jenom přechází do skupiny veteránů, kde mají stále nadaci jako stabilní zázemí.

 • Těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům pomáhá jednorázovou finanční částkou

 • Osobám na inv. vozíku věnuje příspěvek na zdravotní potřeby

 • Nadace pomáhá při zajištění invalidního vozíku

 • Všem žádajícím nadačním rodinám byly zajištěny léčebně ozdravné pobyty v tuzemsku a zahraničí a lázeňská péče.

Mimo tyto aktivity nadace pomáhá členům nadační rodiny při získání a uplatnění se v zaměstnání, při studiu a poskytuje pomoc i v oblasti sociální, právní a zdravotní.

K tomu mimo jiné nadace pořádá nebo se spolupodílí na mnoha kulturních, sportovních nebo společenských akcí, kde kromě finanční pomoci propaguje i svojí činnost.

Některé významné akce

 • Koncert v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 • Nadace ČEZ, POMÁHEJ POHYBEM

 • Policejní pochod Brdy

 • Sparta vzdává hold

 • Slavnosti bojových umění Ostrava

 • Košířský košík turnaj policistů v minikopané

 • Americká puma byla pokřtěna jménem Nadace pah

 • Motosraz 155

 • Vydání knihy nadace k 15. výročí činnosti

 • Vydávání letáků a kalendáře nadace

(Na vydání publikace nebyly použity finanční prostředky z nadačního fondu.)