Kontakty

Adresa

Kancelář nadace
Na Perštýně 347/11,
110 00 Staré Město

Korespondenční adresa
Ministerstvo vnitra ČR
PS 21
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

ID datové schránky: e63yz6p

Kontaktní osoby

Bc. Vlastimil Kašpar mjr. v. v.

Ředitel nadace

Tel.: 974 824 030
Mobil: 725 798 913
E-mail: vlastimil.kaspar@pcr.cz

Věra Feithová

Referent majetkové správy
Korespondence, administrativa, organizace
Pomoc dětem pozůstalých rodin v nadační péči
Žádosti o pomoc policistů a hasičů

Tel.: 974 823 946
Mobil: 721 663 020
E-mail: vera.feithova@pcr.cz

Mgr. Hana Procházková

Referent státní správy a samosprávy
Smlouvy, granty, reklama, soudní jednání
Pomoc těžce tělesně postiženým policistům a hasičům v nadační péči

Tel.: 974 824 048
Mobil: 739 392 658
E-mail: hana.prochazkova@pcr.cz

Ing. Tereza Dušková

Ekonomika

E-mail: terezka.vopatova@seznam.cz