O nadaci

Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni pomáhá již 21. rokem!

Nadace je zřízena s cílem pomoci zlepšit životní podmínky dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní, nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Od roku 2018 pomáhá policistům a hasičům, případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy.

Celé společenství Nadace policistů a hasičů čítá téměř 300 osob.

Naši přátelé


Komu nadace pomáhá

Policisté a hasiči - denně nasazují své životy a spěchají tam, odkud my ostatní utíkáme...

Mnozí z nás, kteří teď čteme tento článek známe příběh kolegy, který již není mezi námi a nemůže se postarat o rodinu, kterou zde zanechal... Nebo příběh, kdy se kolega musí naučit žít s trvale neměnnými následky po těžkých zraněních, která utrpěl při služebním zákroku, záchraně tonoucího, požáru atd...

Činnost nadace

Řada jmen a smutných příběhů před námi je téměř nekonečná:

Pomoc dětem

se realizuje zejména měsíčním příspěvkem na stavební spoření, životní pojištěním a jednorázovým finančním příspěvkem vypláceným koncem roku. Ten je vždy navýšený u dítěte při odchodu z péče nadace. Tyto děti se mohou i nadále účastnit nadačním léčebně-ozdravných pobytů. Všem dětem, včetně pozůstalých rodičů, je v případě potřeby zajišťována poradenská pomoc v oblasti právní, sociální a zdravotní.

Pomoc těžce tělesně postiženým policistům a hasičům

se uskutečňuje jednorázovým finančním příspěvkem, vypláceným ke konci roku a zvláštním příspěvkem na zdravotní pomůcky osobám připoutaným na invalidní vozík. Těžce tělesně postiženým policistům a hasičům nadace dále umožňuje zúčastnit se léčebně-ozdravných pobytů v tuzemsku i v zahraničí, absolvovat lázeňskou léčbu se zajištějím bezbariérového přístupu, využít slevy u ČPP u povinného ručení na osobní vozidlo, pomáhá jim také při získávání potřebných zdravotních pomůcek i se zajištěním poradenské pomoci v oblasti psychologické, právní, sociální i zdravotní.

Pomoc policistům a hasičům ve služebním poměru

Pomoc směřuje k policistům a hasičům ve služebním poměru, připadně jejim rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé životní situace, vzniklé ze zdravotních či sociálních příčin nebo v důsledku živelní katastrofy (povodeň, požát, vichřice a další).

Jako příklad lze uvést finanční příspěvek na koupi dýchacího přístroje, k úpravám bezpariérových prostor bytu, k pořízení asistenčního psa, k uskutečnění léčby na specializovaných lékařských pracovištích plně nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo ke zmírnění následků živelních pohrom.

Těchto příběhů je mnoho. Jen skromný výčet však stačí k závěru: zemřeli lidé, pro které je riziko každodenní náplní práce. Zemřeli, aby jiní žili...

Děkujeme za dary od přátel nadace, a především od policistů a hasičů a ostatních zaměstanců, kteří ze svých platů pravidelně přispívají finančním darem na účet nadace.

Jak přispět

Pokud se rozhodnete podílet se s námi na pomoci rodinám, jejichž tátové nebo mámy, zemřeli při výkonu služebních povinností policisty a hasiče, a také těm, kteří se vážně zranili v souvislosti s výkonem své služby, můžete dobrovolně přispět poskytnutím finančního daru jakékoliv výše na účet Nadace.

Další možnosti

  • Číslo účtu

    175787001/0300