Předvánoční setkání nadačních rodin v Praze 2023

Stalo se již tradicí, že nadační rodiny přijíždí v předvánoční době do Prahy na dvoudenní setkání. Děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby se svými maminkami a tatínkem, rodiny policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby se svými doprovody. Setkání připadlo na dny 30. listopadu a 1. prosince. Zúčastnilo se ho asi 120 osob z obou nadačních skupin. Nadace v tomto směru pomáhá téměř 300 osobám. První den odpoledne se uskutečnil pietní akt na počest policistů a hasičů, kteří položili životy při výkonu povolání v areálu Muzea Policie České republiky u pomníku padlých
policistů a hasičů. Akt byl proveden se všemi poctami za doprovodu Hudby Hradní stráže a Policie ČR a za přítomnosti významných resortních i mimo resortních hostů. Řeč pronesli významní hosté z ministerstva vnitra, policejního prezidia, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a ředitel nadace. Po slavnostním ceremoniálu byla sloužena krátká ekumenická bohoslužba v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově. V Muzeu Policie ČR se přítomní zúčastnili vernisáže výstavy „Kriminalistika ve fotografii 3“, kterou pořádal Kriminalistický ústav k oslavám 65. výročí založení své existence ve spolupráci s muzeem pod záštitou policejního prezidenta a Nadace policistů a hasičů. Slavnostní den byl zakončen nadačním adventním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa na Václavském náměstí v Praze. Přítomní sponzoři věnovali nadaci šeky na pomoc potřebným v nadační péči. Převzal je ředitel nadace. Součástí večera proběhla dražba pěti nejlepších fotografií, z výše již
zmíněné výstavy, ve prospěch nadace. Druhý den si nadační rodiny prohlédly vánočně vyzdobené centrum a po obědě se
setkaly v konferenčním sále ministerstva vnitra se členy správní a dozorčí rady nadace, za přítomnosti předsedy správní rady a ministra vnitra. Ani tentokrát nechyběly pro všechny, ale především pro děti, dárky. Ty ještě dostaly navíc dárky, které pro ně osobně připravila jedna nadační maminka a jedna přátelská rodina.

Nadace policistů a hasičů děkuje všem, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění tohoto nanejvýš přátelského a lidského setkání.

PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ VŠEM PŘÁTELŮM NADACE, PŘEDEVŠÍM POLICISTŮM, HASIČŮM A ZAMĚSTNANCŮM RESORTU ZA JEJICH PRAVIDELNÉ I NEPRAVIDELNÉ FINANČNÍ DARY ČI JINOU POMOC. TAKÉ SPONZORŮM – MINISTERSTVU VNITRA ČR, POLICII ČR, MV – GENERÁLNÍMU ŘEDITELSTVÍ
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR, NEZÁVISLÉMU ODBOROVÉMU SVAZU POLICIE ČR, ODBOROVÉMU SVAZU HASIČŮ, VETERÁN POLICIE ČR, Z. S.,
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNĚ MINISTERSTVA VNITRA ČR, STŘEDOČESKÉMU, JIHOMORAVSKÉMU, PARDUBICKÉMU, ÚSTECKÉMU A KARLOVARSKÉMU KRAJI,
ČEPRU A. S., ČESKÉ POŠTĚ, S. P. ČESKÉ PODNIKATELSKÉ POJIŠŤOVNĚ, A. S., VIENNA INSURANCE GROUP, PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, A. S., EUROPLAZMĚ, NADACI ORLEN UNIPETROL, O2 CZECH REPUBLIK, A.S., NADACI ČEZ, COLT CZ GROUP, ŘETĚZCI ALBERT A DALŠÍM. BEZ JEJICH SOLIDARITY BY NEMOHLA BÝT NADAČNÍ PÉČE V TAKOVÉM ROZSAHU MOŽNÁ.

Nadace policistů a hasičů (Fe)
Foto: archiv nadace
5. 12. 2023