Podpora a solidarita

Na účtu Nadace PaH se objevila tato platba. Nejzajímavější na ní je zpráva pro příjemce. Moc si vážíme podpory a solidarity dárce. Takováto forma poděkování není častá a zcela jistě bude policistům tlumočena.
Děkujeme