Poděkování všem složkám IZS

Dovolte mi, abych touto cestou vyjádřil upřímnou soustrast všem lidem, kterých se dotkla včerejší tragédie v budově Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Celá událost je o to smutnější, že se stala v čase vánočních svátků, které mají být svátky klidu, míru a pohody. Chtěl bych popřát brzké uzdravení zraněným a pozůstalým mnoho sil v překonávání této velmi těžké životní situace.
Děkuji policistům, hasičům, záchranářům, lékařům a všem, kteří na místě zasahovali. Tito profesionálové byli ochotni riskovat svůj život, aby zachránili životy druhých. Jsou opravdovými hrdiny dnešních dnů.

Vlastimil Kašpar
ředitel nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni.