Nadaci lidé „vzali“

Loňský rok byl přelomový. Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni se v čtvrtém roce své existence plně stala záležitostí nejen velkých sponzorů, ale rovněž řadových policistů a hasičů ve všech krajích republiky. Věří jí a jejím prostřednictvím podporují rodiny svých kolegů, kteří zemřeli při výkonu služebních povinností. Z celkové částky dva a půl milionu korun, které vloni Nadace získala formou finančních darů, tvořil příspěvek od řadových policistů a hasičů necelý milion.

Od prosince 2002, kdy Nadace vznikla, se denní prací podařilo přesvědčit lidi o průhledném a čistém hospodaření s finančními prostředky. Získané peníze téměř beze zbytku účelně využívá na pomoc pozůstalým dětem a rodinám. Všichni členové správní a dozorčí rady pracují bezplatně a bez finančních odměn, jedinými náklady Nadace jsou poštovné a telefony, takže z každé získané tisícikoruny se k rodinám dostane 950 korun. „Dnes už se o osud Nadace policistů a hasičů nebojím,“ říká její ředitel PhDr. Vladimír Šutera, CSc. „Prokázala, že je opodstatněná. Konkrétně pomáhá konkrétním lidem. Dobře spolupracuje s jednotlivci i nejrůznějšími organizacemi. Celé dění se rozhýbalo – a to je moc dobře.“

Čtvrtý rok existence přinesl do práce Nadace policistů a hasičů hned tři nové prvky. Kromě již citovaného ztotožnění lidí na jednotlivých pracovištích s její činností to byla v listopadu a prosinci historicky první řada setkání členů pozůstalých rodin přímo v krajích s řediteli a vedením krajských policejních správ a Hasičského záchranného sboru. Takových setkání se v závěru roku uskutečnilo jedenáct a odstartovala kvalitativně novou etapu lidských vztahů v místech, kde rodiny žijí. Z centra Nadace se zase podařilo poprvé zajistit pro neúplné rodiny týdenní dovolenou v kouzelném prostředí jihočeské Solenice u Orlické přehrady.

V letošním pátém roce své existence organizuje Nadace dva týdenní turnusy sportovně lyžařského výcviku v Herlíkovicích pro děti ve věku od sedmi do patnácti let, dvoutýdenní pobyt u Baltského moře v polském Medzizdroje pro mládež ve věku od osmnácti do šestadvaceti let a druhou týdenní nadační dovolenou pro matky s dětmi, tentokrát v Herlíkovicích. To vše samozřejmě zdarma. Kromě těchto možností je pro matky s dětmi zajištěna již tradiční týdenní komplexní lázeňská péče a v závěru roku se uskuteční setkání, na kterém matky na každé dítě obdrží finanční podporu.

Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni

-adresa a sídlo Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, telefon 974 824 030, 603 191 478, e-mail: nadace@mvcr.cz, www.mvcr.cz/dokumenty/nadace -založena 21. 12. 2002 -zakládajícími členy byly spolu s ministrem vnitra, policejním prezidentem a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru rovněž Nezávislý odborový svaz PČR a Odborový svaz hasičů -pomáhá zlepšit životní podmínky dětem z rodin policistů a hasičů, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. Snaží se podporovat bývalé policisty a hasiče, kteří jsou těžce tělesně postiženi v důsledku zranění, která utrpěli v souvislosti s výkonem služby - svoje úsilí staví především na principu solidarity a dobrovolné finanční podpoře nadačních projektů za pomoci policistů, hasičů, darů organizací a příspěvků soukromých osob - v současné době pečuje o 59 dětí z devětatřiceti neúplných rodin - celková výše pomoci dosáhla v roce 2006 přes 2 miliony korun