Nadaci je pět

Pečuje o šedesát dětí ze čtyřiceti neúplných rodin jejichž tátové, policisté a hasiči, zemřeli při plnění služebních povinností. Její správní rada pracuje bez nároku na odměnu, její hospodaření je čisté a průhledné. Z každé získané tisícikoruny se k rodinám dostane 950 korun.

Nadaci je pět a narozeniny oslavila v závěru listopadu tradičním setkáním v Praze. Přijelo třicet maminek s devětačtyřiceti potomky a všichni absolvovali náročný dvoudenní program. Společně se správní a dozorčí radou se rodiny zúčastnily pietního aktu za oběti kriminality v Muzeu Policie ČR, koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR v paláci Blaník a závěrečného setkání a besedy v prostorách policejního prezídia. Rodiny byly účastny mše za padlé policisty a hasiče, prohlédly si policejní muzeum, vojenské letecké muzeum Kbely i Mořský svět na výstavišti v Praze-Holešovicích. Trocha času také zbyla na procházky předvánoční metropolí.

Nevím jak koho, ale mne při všech setkáních doslova válcovala jejich atmosféra. Byla člověčí. Byla velkým, měkkým ale dostatečně pevným klubkem porozumění, vzájemné pomoci, jistoty zázemí, společných starostí, radostí i plánů. Od mrňat až po nejvyšší policejní představitele se v ní evidentně všichni cítili stejně dobře. Protože Nadace již není pouze uskupení. Je tým.

To nejdůležitější se zlomilo na přelomu loňského a letošního roku, kdy Nadaci „vzali“ lidé uvnitř sboru. K přispěvatelům z velkých organizací a společností se tak přiřadili řadoví policisté a hasiči ze všech krajů republiky. Jejich příspěvek činil v loňském roce polovinu z celkově získané částky dvou a půl milionu korun a letos to horší rozhodně nebude. Jak řekl policejní prezident Oldřich Martinů, „Dostali jsme se do vyšší fáze solidarity a za policii cítím ještě velký prostor na její zlepšení uvnitř sboru“.

Oldřich Martinů je od října novým členem správní rady. Od stejného data se stal předsedou Nadace ministr vnitra Ivan Langer.

Táňa Šiftařová foto M.Marek a M.Vávrů (5)

Text k foto

Při setkání na policejním prezídiu (1) předali policejní prezident Oldřich Martinů a generální ředitel Hasičského záchranného sboru Miroslav Štěpán rodinám finanční příspěvek 20 000 korun na každé dítě, předsedové odborových organizací policistů a hasičů zase knihy a další dárky. Letos dostaly všechny děti zimní bundy. Pietnímu aktu (2) i koncertu v paláci Blaník byl přítomen ministr vnitra Ivan Langer. Dětem se líbila prohlídka Muzea Policie ČR (4), Mořského světa (5), pěkně vymrzly mezi venkovními exponáty leteckého muzea (3,6). Rodiny se zúčastnily mše za padlé policisty a hasiče (7).