Modří Andělé

Kdyby někdo chtěl udělat na konci roku ještě dobrý skutek a pomoci Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni , kterou MODŘÍ ANDĚLÉ chtějí dlouhodobě podporovat, budeme moc rádi za váš dar. 
Víme, že máte srdce na správném místě a věříme, že si vážíte práce lidí z IZS (integrovaný záchranný systém), stejně jako my, pro které je naše klubové motto Punishers LE MC na prvním místě:

"IN SERVICE TO OTHERS" 
("VE SLUŽBĚ OSTATNÍM")