LOP dětí s maminkami v Bedřichově Špindlerův Mlýn

Ozdravný pobyt nadačních dětí v Bedřichově.

  1. nadační tuzemský ozdravný pobyt pozůstalých dětí po policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby, se konal ve dnech 29. července - 6. srpna 2023. 73 účastníků z 20 rodin - nadačních dětí s maminkami/tatínkem. Byli hosty vojenského rekreačního zařízení - Hotelu VZ Bedřichov. Pokud počasí dovolilo, pobyt byl ve znamení individuální turistiky. Nachodilo se mnoho kilometrů např. na Medvědí boudy, Kozí hřbety, Luční horu, Moravskou boudu, Labskou boudu, Sněžku, Dvoračky… Nebo výlety autem do vzdálenějšího Harrachova, Jilemnice, Vrchlabí nebo do Poniklé – všude byla zajímavá muzea či sklárny. Když bylo času méně, zaplnila ho návštěva Špindlerova Mlýna nebo Labské přehrady. Počasí moc nepřálo, ale exkluzivní hotelové prostředí vše nahradilo. Vodní ráj ve wellness centru, kulečník, bowling, tělocvična, hřiště, dětská herna a animační programy byly hojně navštěvovány. Rodiny se rády večer scházely. Strava byla zajištěna celodenní s velkým výběrem jídel a dalších dobrot formou švédských stolů. Tolik důležitý pitný režim byl zajištěn.

První neděli se za dětmi přijel podívat ředitel nadace. I v úterý dopoledne, kdy přijel s ředitelem Ředitelství služby dopravní policie, aby pozdravil nejen děti, jejich maminky/otce, ale i šest policistů, kteří přijeli s ukázkami tří špičkových policejních vozidel. No, nadšení a zájem nebralo konce. Za toto nevšední a krásné dopoledne policistům moc děkujeme. I když lilo jako z konve. Středa byla určená slavnostnímu večeru, kdy se za asistence nového ředitele nadace všichni loučili s prvním a dlouholetým ředitelem, který je téměř dvacet jedna let provázel všemi úskalími jejich krutých osudů. Pro všechny strany to bylo dojemné. Zároveň se dotáčelo reprezentační video k 20. výročí zřízení nadace.

Rozloučení všech na závěr pobytu bylo tradičně veselé a vřelé, i když se nikdy neobejde bez pláče. Malí i velcí jsou spolu rádi a vždy se na sebe moc těší. Spojuje je osud. Vždyť mnozí od raného dětství vyrůstali v nadaci.

Nadační péče by nemohla být tak rozsáhlá, kdyby nebylo především policistů, hasičů a občanských zaměstnanců resortu, kteří svými pravidelnými i nepravidelnými finančními dary solidárně podporují nadační pozůstalé děti a těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče. Při každé příležitosti jim také děkujeme. To platí i o finanční pomoci resortních i mimo resortních sponzorů a přátel nadace. Všechny finanční dary jsou pak rovnoměrně rozděleny mezi obě skupiny. Připomínáme, že také pomáháme policistům a hasičům, ve služebním poměru, kteří se dostali do nepředvídané životní situace.

Za možnost prožití úžasného prázdninového týdne vřele děkujeme především vedení Hotelu VZ Bedřichov a všem jeho zaměstnancům, dále pak Policejnímu prezidiu ČR, Ministerstvu vnitra, Zdravotní pojišťovně MV ČR, České podnikatelské pojišťovně, České poště, Nadaci ČEZ, EuroOil Čepro a Pražské plynárenské, a.s.. Nakonec ale patří poděkování také všem zúčastněným nadačním pozůstalým rodinám, které opětovně vytvořily tradičně krásnou, nezapomenutu a vřelou atmosféru se vzpomínkami na své nejdražší, kteří zemřeli ve službě ve jménu nás všech.

7.8.2023 Nadace (Fe)

Foto: archiv nadace