Jednala správní rada Nadace policistů a hasičů Vzájemná pomoc v tísni.

Schválila m.j. rozšíření seznamu dětí, kterým nadace pomáhá, projednala průběžnou zprávu o hospodaření, rozhodla o uspořádání tradičního setkání s rodinami dětí, které jsou v péči nadace a vzala na vědomí změny v delegování do správní rady a dozorčí rady Odborovým svazem hasičů. Jednala v dalším kole i o příspěvku na vybudování důstojného památníku policistům a hasičům, kteří zahynuli při výkonu služby a o jeho umístění. Z průběžné zprávy o hospodaření m.j. vyplynul další nárůst stálých přispěvatelů z řad policistů i hasičů. V rámci HZS ČR kromě Prahy nejvíce dětem pomáhají pravidelnou srážkou ze mzdy, nebo trvalým platebním příkazem ze svého účtu hasiči a zaměstnanci z HZS kraje Plzeňského, Jihomoravského a Ústeckého. V absolutním součtu sice vzhledem k počtu policistů (cca pětinásobně více, než hasičů) přispívají více příslušníci a zaměstnanci PČR, vydělíme-li však celkový příspěvek v rámci příslušného Sboru počtem příslušníků a zaměstnanců, přispívají hasiči průměrnou částkou cca 5,50 Kč měsíčně „na hlavu“ a policisté cca 3,50 Kč. Pokud by se podařilo časem dosáhnout stavu, kdy by do nadace přispíval každý příslušník a zaměstnanec částkou 10,-Kč měsíčně, mohla by být činnost nadace na několik let dopředu zajištěna i v případě, že by se od ní odklonila přízeň sponzorů. Tradiční setkání členů správní rady nadace s dětmi se tentokrát uskuteční 28.8.2008 v Červené n.Vlt. JUDr.Vladimír Mühlfeit oznámil správní radě, že v souvislosti se skončením výkonu funkce předsedy Odborového svazu hasičů považuje za samozřejmé i své odstoupení z funkce člena správní rady nadace, poděkoval všem za korektní spolupráci v této oblasti a seznámil správní radu s rozhodnutím předsednictva delegovat předsedu Odborového svazu hasičů Zdeňka J.Oberreitera do správní rady po jeho odstoupení z funkce předsedy a člena dozorčí rady. Předsednictvo OSH dále delegovalo do dozorčí rady nadace 1. místopředsedu Odborového svazu hasičů Zdeňka Juříka. Jménem celé správní rady poděkoval její předseda MUDr.Mgr. Ivan Langer JUDr. Mühlfeitovi za dosavadní dlouholetou práci ve prospěch nadace, potažmo dětí, o které se nadace stará. Výkonný ředitel nadace PhDr. Šutera m.j. připomněl, že JUDr.Mühlfeit byl jedním ze zakladatelů nadace a z jejích největších propagátorů, což vyžadovalo zejména před jejím založením i v prvních letech fungování v rámci HZS ČR i v rámci OSH vynaložit značné úsilí při přesvědčování lidí o dobré myšlence i poctivosti její realizace.

Věra Šibravová , Odborový svaz hasičů