Děti pojedou do Polska

Loňský rok byl pro Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni (dále jen Nadace) velice úspěšný. Jejím kontem prošlo více než dva miliony korun. Část z nich bude použita letos, kdy děti, které jsou v péči Nadace, mimo jiné, pojedou o prázdninách k moři do Polska. Nabídka je adresována 57 dětem z 37 neúplných rodin.

„Všechny aktivity a finanční podpory můžeme realizovat jen díky tomu, že získáváme dostatek finančních prostředků,“ bilancuje dosavadní úspěchy ředitel Nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. „Je potěšitelné, že se na nich čím dál více podílejí sami policisté a hasiči, kteří tak vyjadřují solidaritu rodinám svých kolegů.“

Mezi největší humanitární gesta loni patřily akce v Ostravě, Znojmě, Sokolově a na dalších místech, kde se vybraly řádově desítky tisíc korun. Například na Slavnostech bojových umění Ostrava 2006 se vybralo 45 000 Kč nebo na Vánočním koncertu ve Znojmě věnovali policisté a občanští zaměstnanci z Okresního ředitelství Policie ČR ve Znojmě 40 000 Kč.

K významným sponzorským počinům patří nadační koncerty. Celkem se loni uskutečnily tři. Přinesly Nadaci 360 000 Kč. Také díky jim mohla být uspořádána nejzdařilejší akce minulého roku – týdenní pobyt pro sedmnáct neúplných rodin v rekreačním zařízení Ministerstva vnitra v Solenici u Orlické přehrady na přelomu srpna a září.

Letních pobytů se celkem účastnilo 22 matek s dětmi. Desítka žen využila se svými potomky nabídku týdenní komplexní lázeňské péče v lázeňských zařízeních Ministerstva vnitra. V únoru byl pro děti organizován výcvikový lyžařský kurz v rezortním zařízení v Herlíkovicích.

Završení loňských úspěšných akcí už tradičně proběhlo v podobě předvánočních setkání s příspěvkem 20 000 Kč na každé dítě. Nadílka osiřelým dětem nebyla letos organizována centrálně, ale v jednotlivých krajích.

Finanční podpora, lázně i lyžařský výcvik v Herlíkovicích je připraven i na letošní rok. Setkání všech ovdovělých matek s dětmi je naplánováno na poslední letní prázdninový týden taktéž do Herlíkovic. Největším překvapením ve štědré nabídce Nadace je však patrně nabídka na dvoutýdenní pobyt u Baltského moře. Výčet připravovaných akcí napovídá, že bilance na závěr letošního roku bude neméně úspěšná, než ta loňská.

Josef NITRA, foto archiv redakce