Děský den s Policií

„Dětský den s Policií“ Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje se konal v sobotu 16.9.2023 v objektu vodní nádrže Nechranice. V průběhu akce proběhla sbírka pro nemocného 5 letého chlapečka, který potřebuje podstoupit zákroky, které nehradí zdravotní pojišťovna. Cílem bylo vybrat částku 70 000 Kč. A to se povedlo. Vybraná finanční hotovost nad rámec ve výši 19 223 Kč byla přeposlána na dárcovský účet Nadace policistů a hasičů – 175787001/0300. Tento finanční dar bude rovnoměrně rozdělen mezi pozůstalé děti po zahynulých policistech a hasičích ve výkonu služby a těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů. 

Nadace policistů a hasičů všem vřele děkuje.