Čarodějnice

Čarodějnice v Rakovníku

Na pozvání Centra pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. v Rakovníku se nadace zúčastnila 30. dubna 2023 „Čarodějnic na Tyršáku“ – akci pořádané tentokrát ve prospěch Nadace policistů a hasičů. Na krásném přírodním koupališti a za slunečného počasí se celé odpoledne a podvečer střídal program především pro děti a rodiny. Podle informací se akce zúčastnilo několik tisíc osob. Nadace obdržela pěkný finanční dar, 40 000 Kč, který bude rovnoměrně rozdělen mezi nadační rodiny. Vřele děkujeme organizátorům, ale především paní Andree Nytrové Parobkové z centra DRAK za laskavou spolupráci.

I při této příležitosti děkujeme policistům, hasičům, zaměstnancům resortu za jejich pravidelné i nepravidelné finanční dary či jinou pomoc a všem sponzorům a přátelům bez jejichž pomoci by nadace nemohla poskytovat péči v takovém rozsahu.

Nadace policistů a hasičů (Fe)