Organizační složky

Předseda Správní rady

Milan Chovanec

Místopředseda Správní rady

JUDr. Milan Štěpánek

Členové Správní rady

plk. Mgr. Vladislav Husák

genpor. JUDr. Jiří Kolář

JUDr. Vladimír Mühlfeit

Zdeněk Jindřich Oberreiter

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

DOZORČÍ RADA

Předseda Dozorčí rady

Zdeněk Juřík

Členové Dozorčí rady

Ing. Hana Koželuhová

Ing. Josef Velíšek

Ředitel Nadace

PhDr. Vladimír Šutera, CSc. 

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321