Kontakty

Adresa

Ministerstvo vnitra ČR
PS 21
Nad Štolou 3
Praha 7
170 34

Kontaktní osoba

PhDr. Vladimír Šutera, CSc. - ředitel Nadace
tel.: 974 824 030
mobil: 603 191 478
fax: 974 824 321
e-mail: vladimir.sutera@pcr.cz
 
Věra Feithová - organizace a propagace
tel.: 974 823 946
mobil: 721 663 020
fax: 974 824 321
e-mail: vera.feithova@pcr.cz

.

Mgr. Hana Procházková - referent státní správy a samosprávy

                                            smlouvy, granty, webové stránky
tel.: 974 824 048
mobil: 739 392 658
fax: 974 824 321
e-mail: hana.prochazkova@pcr.cz

  

Jana Budilová - ekonomika
tel.: 974 827 659
mobil: 603 587 827
fax: 974 827 209
e-mail: Jana.Budilova@mvcr.cz

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321