• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  VÝROČNÍ CENA MĚSTA ČELÁKOVICE

  „Slavnostní večer u příležitosti udělení a předání Výroční ceny města Čelákovic 2016“ se tentokrát v Kulturním domě uskutečnil již ve čtvrtek 27. října a jeho součástí bylo vystoupení zpěvačky Věry Martinové.

  Za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice udělilo dne 29. června 2016 Zastupitelstvo města Čelákovic tuto významnou cenu panu Miloši Fridrichovi.

  O udělení Výroční ceny rozhoduje Zastupitelstvo města a termínem pro slavnostní předání ceny je stanoven den státního svátku 28. říjen (Den vzniku samostatného československého státu). Tentokrát však byla učiněna výjimka, a to vzhledem k účasti vedení města, ve dnech 28.–30. října na betonářských dnech v italském Římě, v rámci kterých byla oceněna čelákovická zavěšená lávka přes Labe 2. místem za unikátní technické provedení a použití vysokopevnostního betonu při její stavbě. Pro zajímavost – první místo získal dvoupodlažní kruhový objezd ve Švédsku.

  Připomeňme si ještě předchozí laureáty Výroční ceny, kteří ke svému ocenění získali i umělecké dílo symbolizující „Domov na Labi“, které vzniklo dle návrhu výtvarníka Michala Burdy. Skleněnou plastiku se stříbrnou plaketou, která je zhotovená jako zvětšenina otisku pečetidla rychtářského práva primase Ježdíka z roku 1631, získá maximálně jednou v roce osoba, která významným způsobem ovlivnila některé obory lidské činnosti, významným způsobem působila ve prospěch občanů našeho města, šířila dobré jméno našeho města doma i ve světě. Jejím prvním držitelem, za rok 2012, je za významný přínos k rozvoji školství a kultury ve městě Čelákovicích pan Bohumír Hanžlík. V pořadí druhou Výroční cenu udělilo Zastupitelstvo města Čelákovic dne 26. června 2013 u příležitosti významného životního jubilea a z vděčnosti za šíření dobrého jména našeho města po celém světě paní Věře Gissingové-Diamantové, žijící ve Velké Británii. Třetím laureátem Výroční ceny se stal v roce 2015 za dlouholetou obětavou službu věřícím města Čelákovic P. Richard Scheuch.

  Pro rok 2016 udělilo Výroční cenu Zastupitelstvo města Čelákovic, usnesením dne 29. června 2016, při příležitosti 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice za aktivní, věrnou službu a celoživotní úsilí o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Čelákovice panu Miloši Fridrichovi.

  Skleněnou plastiku převzal laureát z rukou starosty města. Pogratulovat mu přijeli přední regionální představitelé hasičských sborů. Slavnostním večerem i tentokrát provázel moderátor Josef Prokop. Koncertní část patřila vystoupení Věry Martinové se skupinou.

  Naplněna byla také tradice věnovat výtěžek ze vstupného slavnostního večera na charitativní účel. Pro rok 2016 zastupitelé schválili darovat částku 29 800 Kč Nadaci policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Tato nadace, založená koncem roku 2002, upozorňuje společnost, jak je nebezpečné povolání policistů a hasičů, kteří ve jménu nás všech pracují často na hranici života a smrti, a pečuje o pozůstalé děti po policistech a hasičích, kteří při výkonu služby zahynuli, a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů. Celé nadační společenství dnes čítá asi 250 osob z celé republiky. Velkého pochopení a finanční podpory se nadaci dostává od samotných policistů, hasičů a občanských pracovníků resortu Ministerstva vnitra. Neméně důležitá je však i finanční pomoc od veřejných institucí, podnikatelů, firem, sportovců, umělců, spolků, sborů a občanů. Pro svoji činnost, jasný cíl a hospodaření si nadace získala důvěru a stala se společensky vysoce uznávanou neziskovou organizací naplňující moudrý výrok francouzského spisovatele Francoise Duc de la Rochefoucaulda: „Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých“.

  Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni vřele děkuje Zastupitelstvu města Čelákovic

  za finanční dar 29 800 Kč. Bude beze zbytku rozdělen mezi nadační pozůstalé a invalidní rodiny.

  Fe

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321