« zpět

Termín nadačních aktivit v roce 2013

NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ – vzájemná pomoc v tísni
PhDr. Vladimír Šutera, CSc. - ředitel
 
Praha 6.2.2013
 
Nadace policistů a hasičů je nezisková organizace, která, nad rámec zákona, pečuje o děti po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří byli zraněni při plnění služebních úkolů a z toho důvodu své povolání již nemohou vykonávat. V roce 2013 se péče týká 39 nadačních rodin, ve kterých vyrůstá 65 dětí a 45 těžce tělesně postižených.
 
 
Termíny nadačních  aktivit v roce 2013
 
LOP nadační rodiny - Španělsko                                       20.- 30. června
 
LOP TTP – Červená nad Vltavou                                        22.- 29. června
 
LOP dospělí studující děti – Polsko u moře                       15.- 27. července
 
LOP nadační rodiny – Kašperské Hory                               24.- 31. srpna
 
LOP TTP – lázně Maďarsko                                               31.srpna - 7. září
 
Nadační setkání v Praze pro obě skupiny                          28.- 29. listopadu
 
Lázeňské ozdravné pobyty pro obě skupiny                        celoročně
 
 
 
Zpracovala: Věra Feithová
Odsouhlasil: PhDr. Vladimír Šutera, CSc. – ředitel                   
zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321