« zpět

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V CHRÁMU SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT V KATEDRÁLE SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTĚCHA

se konal na podporu Nadace policistů a hasičů

Správa Pražského hradu uvedla 27. září svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR k poctě 700. výročí narození Karla IV. s názvem Korunovace českých králů.

Koncert se konal na podporu Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Zcela zaplněná katedrála s nadšením vyslechla oratorium pro sbor, sólisty a orchestr, které se věnovalo hudebním částem korunovačního obřadu. Provázelo posluchače jednotlivými fázemi korunovace od slavnostního ranního průvodu až k závěrečnému holdování stavů.

Zpěv Miroslavy Časarové, Bronislavy Smržové, Václava Cikánka, Františka Zahradníčka a vystoupení teplického souboru Collegium hortensis pod taktovkou zkušeného dirigenta plk. Jana Zástěry vytvořily díky jedinečnému prostředí tohoto chrámu jeden z nejsilnějších zážitků dosavadních koncertů.

Koncertu se zúčastnili významní hosté z resortu Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a HZS ČR, přátelé nadace a především nadační rodiny.

Nadaci policistů a hasičů podpořila finančním darem Zdravotní pojišťovna MV ČR, zastoupena generálním ředitelem MUDr. Davidem Kostkou, MBA, a ČPP Vienna Insurance Group, zastoupena Ing. Jaroslavem Besperátem, kteří předali po zahájení koncertu šeky členům Správní rady Nadace policistů a hasičů genmjr. Ing. Miroslavu Štěpánovi za přítomnosti ředitele nadace PhDr. Vladimíra Šutery CSc., který přítomné ujistil, že darované finance budou beze zbytku použity na pomoc nadačním rodinám.

Poděkování za náklonnost patří organizacím České poště, Čepru, a.s., Zdravotní pojišťovně MV ČR, České podnikatelské pojišťovně Vienna Insurance Group a všem policistům, hasičům a občanským pracovníkům, kteří přispívají dobrovolně ze svých platů na konto nadace a tím pomáhají ulehčit život dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

Děkujeme

Mgr. Hana Procházková

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321