« zpět

Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

Správa Pražského hradu uvedla v rámci X. ročníku koncertního cyklu Hudba Pražského Hradu, ve spolupráci s hudebním festivalem Americké jaro, Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který se konal v prostorách katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, dne 27. září 2014.

V chrámu zazněly skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Václava Nelhýbela, jehož hudební inspirace vycházejí z moravských lidových písní a ze starých českých chorálů. Na varhany zahrála Joan De VEE Dixon, varhanistka z USA, zazpívali zpěváci Pražského smíšeného sboru a zpěváci sboru Miešaný spevácky zbor Cantus spolu s Pěveckým sborem AMOC.

Celý koncert probíhal pod taktovkou zkušených dirigentů plk. Václava Blahunka, Ph. D., šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR a plk. Mgr. Jiřího Kubíka.

Koncert se konal na podporu Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni.

Zúčastnili se ho významní hosté z resortu Ministerstva vnitra ČR, podnikatelé a především nadační rodiny.

Nadaci policistů a hasičů podpořila finančním darem Zdravotní pojišťovna MV ČR, ČPP Vienna Insurance Group, kteří předali po zahájení koncertu šeky členovi Správní rady Nadace policistů a hasičů brig. gen. Ing. Drahoslavu Rybovi a řediteli nadace PhDr. Vladimíru Šuterovi CSc.

Poděkování za finanční pomoc nadaci, patří organizacím Česká pošta, Čepro, a.s., a Nadaci ČEZ.

Bez podpory přátel nadace a především bez pomoci policistů a hasičů, kteří ze svých platů pravidelně přispívají na konto nadace, by nemohla zajistit nadace pevné zázemí pro nadační rodiny.

Děkujeme

H. Proch.

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321