• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT HUDBY HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR 2015

    

  Správa Pražského hradu uvedla 27. září v rámci XI. ročníku koncertního cyklu Hudba Pražského Hradu, Svatováclavský koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

  Koncert se konal na podporu Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni.

  Zcela zaplněná katedrála s nadšením vyslechla znějící skladby Zdeňka Lukáše, Stanislava Jelínka, který komponoval a komponuje pro chrámové sbory větší i komornější kompozice a skladby Jiřího Laburdy, jehož dílo obsahuje přes 350 skladeb.

  Zpěv Miroslavy Časarové, Dany Šťastné, Ondřeje Sochy, Františka Zahradníčka a vystoupení Kühnova smíšeného sboru pod vedením sbormistryně Lenky Navrátilové vytvořily díky jedinečnému prostředí tohoto chrámu jeden z nejsilnějších zážitků dosavadních koncertů.

  Celý koncert probíhal pod taktovkou zkušených dirigentů šéfdirigenta plk. Mgr. MgA. Václava Blahunka, Ph. D. a dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie ČR a plk. Mgr. Jiřího Kubíka.

  Koncertu se zúčastnili významní hosté z resortu Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a HZS ČR, přátelé nadace a především nadační rodiny.

  Nadaci policistů a hasičů podpořila finančním darem Zdravotní pojišťovna MV ČR, zastoupena generálním ředitelem Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D., MBA, a ČPP Vienna Insurance Group, zastoupena Ing. Ctiborem Luskem, kteří předali po zahájení koncertu šeky členům Správní rady nadace policistů a hasičů JUDr. Milanovi Štěpánkovi a genpor. JUDr. Jiřímu Kolářovi za přítomnosti ředitele nadace PhDr. Vladimíra Šutery CSc., který přítomné ujistil, že darované finance budou beze zbytku použity na pomoc nadačním rodinám.

  Poděkování za náklonnost patří organizacím České poště, Čepru, a.s., Zdravotní pojišťovně MV ČR, České podnikatelské pojišťovně Vienna Insurance Group a všem policistům, hasičům a občanským pracovníkům, kteří přispívají dobrovolně ze svých platů na konto nadace a tím pomáhají ulehčit život dětem policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

  Děkujeme

  H. Proch.

   
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321