• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Slavnosti bojových umění 2015

  MS kraj - výtěžek akce byl poukázán na konto Nadace policistů a hasičů

  V sobotu 26. září se pod záštitou ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Tomáše Kužela konaly v Domě kultury města Ostravy „Slavnosti bojových umění“. Tradiční hlavní program byl rozšířen o celou řadu doprovodných akcí. V prostoru před kulturním domem měli návštěvníci možnost vidět „vozový park“ krajského ředitelství, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a dynamickou ukázku zadržení pachatele, kterou předvedli policisté oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava. Ve vestibulu pak mohli vyzkoušet svou zručnost při skládání Origami, ochutnat japonský čaj nebo sushi, zkrátka alespoň trochu „přičichnout“ k japonské kultuře.

  Pořadatelem byl již tradičně oddíl AIKIDO Sportovního klubu policie Ostrava v čele s předsedou oddílu nprap. Ing. Kamilem Kozákem a jeho nejbližšími spolupracovníky. Významnou pomocí přispěli také kolegové ze školního policejního střediska ve Frýdku-Místku s vedoucím mjr. Ing. Milanem Čechovským a policisté oddělení hlídkové služby Městského ředitelství policie Ostrava s vedoucím ppor. Bc. Jiřím Hubertem. Netřeba připomínat, že přípravě a organizaci věnovali velký díl svého volného času. Dlouholeté zkušenosti s přípravou tak náročné akce, které letos ještě předcházela série prezentací v rámci programu „Japonské dny v Ostravě“, byla opravdu znát.

  Moderování se s šarmem a bezprostředností ujala moderátorka Českého rozhlasu Ostrava Kateřina Huberová. V bohatém programu se prezentovaly oddíly KARATE, JUDO, AIKIDO, TAMESHIWARI a TAOISTICKÉ TAI CHI. Vystupující předvedli své dovednosti s takovou vervou a nasazením, až se občas tajil dech. Z videoprojekce měli diváci možnost vidět sestřih úspěchů karatistů Filipa Saidla a Jakuba Debrecenyiho a také retrospektivu „Japonských dnů v Ostravě“. Dalším zpestřením programu bylo vystoupení Ivo Batouška, sólisty bubenické kapely JUMPING DRUMS, která svými rytmy rozpohybovala hlediště a ukázku průzkumu objektu za pomocí služebního psa.

  Výtěžek akce byl již jedenáctým rokem poukázán na konto Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. K vybraným 22 000,- Kć přispěli nejen platící diváci, ale také vystupující včetně moderátorky, kteří se vzdali nároku na honorář. Předsedovi nadace policistů a hasičů panu PhDr. Vladimíru Šuterovi šek za hotovost vybranou na festivalu předal ředitel krajského ředitelství plk. Mgr. Tomáš Kužel společně s ředitelkou kanceláře ředitele Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje plk. Mgr. Radkou Damkovou a předsedou oddílu AIKIDO SKP Ostrava Ing. Kamilem Kozákem.

  Přestože příprava festivalu je časově náročná a mnozí z těch, kteří ho pravidelně rok co rok organizují, jsou vytíženi nejen pracovně, ale také svou dobrovolnou instruktorskou činností v oddíle AIKIDO SKP Ostrava, předpokládáme, že pro ohromný ohlas se milovníci bojových umění z řad účinkujících, ale také z řad diváků, za rok setkají znovu.

  Závěrem ještě dlužno připomenout, že akce by se nezdařila bez finanční a také jiné pomoci sponzorů (uvedených na plakátu propagující tuto akci), kteří významně přispěli a bez již zmíněné skutečnosti, že všichni účinkující se vzdali nároku na honorář.

  por. Mgr. Daniela Vlčková
  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
  30. 9. 2015

  vložila: Mgr. Hana Procházková

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321