• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní nadaci daroval výtěžek ...

  Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní daroval výtěžek akce uspořádané na oslavu 115 let od založení sboru Nadaci policistů a hasičů
   
  26.7.2013
   
  Foto: Mgr. Petra Dvorská
   
  Minulý víkend uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Rozhraní pod záštitou  senátora Radko Martínka,  poslanců Poslanecké sněmovny PČR, Květy Matušovské a Václava Neubauera a za účasti dalších významných hostů  oslavy 115. výročí založení sboru.  Pro děti byl na akci postaven skákací hrad, obří skluzavka či prolézací park. Ostatní diváci mohli shlédnout ukázky hašení metodami používanými od konce 19. století až po současnou dobu, výstavu novodobé i historické hasičské techniky, ukázku výcviku kynologů, nebo ukázku vozidel Policie ČR, Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru ČR.
   
  Vydařená, dobře připravená akce za krásného počasí má však jednu odlišnost od ostatních podobných oslav. Pořadatelé se rozhodli výtěžek z celé akce ve výši 46 237,- Kč darovat ve prospěch  Nadace policistů a hasičů vzájemná pomoc v tísni. I díky tomuto daru může nadace již jedenáctým rokem pečovat o pozůstalé děti po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů. Péče nadace spočívá především v realizaci léčebně ozdravných pobytů v tuzemsku i v zahraničí, lázeňství, v  materiálním zabezpečení  a v pomoci ve sféře zdravotní, sociální a právní. V roce 2012 poskytla nadace podporu téměř za sedm miliónů korun 66 dětem ze 42 neúplných rodin a 45 těžce tělesně postiženým.
   
  Pořadatelé akce svým rozhodnutím naplnili moudrý výrok francouzského spisovatele Francouis Duc de la Rochefoucaulda: Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. 
   
  Všem, kteří se na finančním daru nadaci podíleli patří veliký dík.
  Zdeněk J. Oberreiter,
  člen správní rady Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321