« zpět

PRVNÍ ROBOTICKO-REHABILITAČNÍ ZAŘÍZENÍ EKSOSKELETON JE V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU KLADRUBY

Dne 18. 3. bylo představeno v Rehabilitačním ústavu Kladruby, Nadačním fondem REGI Base I, první roboticko-rehabilitační zařízení Eksoskeleton vyrobeno společností EKSO BIONICS z USA. Tato pomůcka je určena k rehabilitaci lidem s poraněním páteře, poraněním mozku, je vhodná pro stavy po mozkové mrtvici a s neurologickým postižením dolních končetin. Dává lidem s paralýzou nebo slabostí dolních končetin možnost vstát a pomocí tohoto přístroje formou nošení chodit. Pacient před nasazením rehabilitace musí být zdravotně vyšetřen.

Předvádění se zúčastnil válečný veterán nadporučík Jiří "REGI" Schams, který byl těžce zraněn v Afganistánu. 

V květnu byl přístroj instalován v RÚ Kladruby. Druhé, již nainstalované rehabilitační zařízení je kombinovaný polohovací stůl s integrovaným robotickým simulátorem chůze a elektrostimulací. Tento švýcarský systém bude sloužit pro vertikalizaci pacientů v intenzivní péči a pro mobilizaci neurologických pacientů neschopných samostatného stoje. Vertikalizace je nezbytná pro minimalizaci sekundárních nežádoucích změn v pohybovém, nervovém, kardiovaskulárním i zažívacím systému u těchto pacientů.

Zástupci Nadace policistů a hasičů se zúčastnili prezentace zařízení v Kladrubech. Ředitel nadace PhDr. Šutera CSc., se nyní zajímá o možnosti rehabilitace pro nadační těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče.

Zajímavá je i možnost konzultace u Mgr. Jakuba Pětiokého, který má celý roboticko rehabilitační program REGI BASE v Kladrubech na starost.

H. Proch

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321