• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NADAČNÍCH RODIN V PRAZE 2015

  V letošním roce se nadační rodiny opět setkaly v předvánoční době v Praze na dvoudenním setkání rodin policistů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní a rodin policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

  Tento rok se nadační setkání uskutečnilo ve dnech 26. 11 a 27. 11. Zúčastnilo se ho 120 nadačních dětí s maminkami, těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči s jejich rodinami.

  První den odpoledne se uskutečnil v areálu Muzea Policie České republiky u pomníku padlým policistům a hasičům z dílny akad. soch. prof. Kurta Gebauera, pietní akt na počet všech policistů a hasičů, kteří položili životy při výkonu povolání. Akt se uskutečnil se všemi poctami za doprovodu smutečních tónů Hudby Hradní stráže a Policie ČR, za přítomnosti významných resortních i mimo resortních hostů. Předsedu Správní rady Nadace policistů a hasičů a  ministra vnitra Milana Chovance zastoupil Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, člena správní rady a policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého zastoupil náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Ing. Petr Petřík a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Drahoslava Rybu, zastoupil náměstek generálního ředitele brig. gen. Ing. František Zadina. U pomníku uctil památku padlým čestný člen správní rady nadace a bývalý ministr vnitra Ing. Martin Pecina MBA. Celý akt se uskutečnil pod velením pplk. Mgr. Radka Galaše. Za pozůstalé rodiny pozdravila přítomné Pavlína Votrubová a za těžce tělesně postižené František Sofka, bývalý hasič.

  Po ceremoniálu byla sloužena pro zájemce krátká ekumenická bohoslužba za zemřelé policisty a hasiče v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.

  Slavnostní den byl zakončen návštěvou města Poděbrady, kde rodinky navštívily První český Národní cirkus Jo- Joo. Představení se odehrálo ve spolupráci s Policií ČR KŘ Středočeského kraje, které věnovalo nadaci finanční obnos 50 700 Kč. Policisté KŘ Jihomoravského kraje věnovali nadaci šek v hodnotě 63 650 Kč. Za město Poděbrady předal šek s částkou 5 000 Kč starosta města PhDr. Ladislav Langr na pomoc potřebným v nadační péči. Šeky přijal místopředseda správní rady nadace JUDr. Milan Štěpánek spolu s ředitelem nadace PhDr. Vladimírem Šuterou, CSc,.

  Druhý den po dopolední prohlídce předvánoční Prahy a po obědě se nadační rodiny setkaly v konferenčním sále Ministerstva vnitra se členy správní a dozorčí rady, za přítomnosti člena správní rady a policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Drahoslava Ryby. Ředitel nadace všechny srdečně přivítal a nastínil plán činnosti pro příští rok. Po krátkých projevech členů rady, poděkoval nadaci nadační student Michal Hlavatý za celoroční pomoc rodinám.

  Jak už to u stromečku bývá, ani tentokrát nechyběly dárky pro obě nadační skupiny. Děti se těšily z dárků a dospělí ze setkání.

  Nadace děkuje všem, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění nadačního setkání rodin v nadační péči.

  Ministerstvu vnitra, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR, Nezávislému odborovému svazu policie ČR, Odborovému svazu hasičů.

  Poděkování patří přátelům nadace, Nadaci ČEZ, Zdravotní pojišťovně MV ČR, Čepru a.s., České poště, s.p., ČPP Vienna Insurance Group, dále sponzorům ERGO Pro, spol. s.r.o., Bonerix s.r.o, Pražská plynárenská, a.s.

  Hana Procházková

  Nadace policistů a hasičů

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321