• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ NADAČNÍCH RODIN V PRAZE 2014

  Stalo se již tradicí, že nadační rodiny přijíždí v předvánoční době do Prahy na dvoudenní setkání rodin policistů, kteří zemřeli při výkonu služby, nebo v přímé souvislosti s ní a rodin policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

  Tento rok se nadační setkání uskutečnilo ve dnech 27. 11 a 28. 11. Zúčastnilo se ho 120 nadačních dětí s maminkami, těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči s jejich doprovázejícími osobami.

  První den odpoledne se uskutečnil v areálu Muzea Policie České republiky u pomníku padlým policistům a hasičům z dílny akad. soch. prof. Kurta Gebauera, pietní akt na počet všech policistů a hasičů, kteří položili životy při výkonu povolání. Akt se uskutečnil se všemi poctami za doprovodu smutečních tónů Hudby Hradní stráže a Policie ČR, za přítomnosti významných resortních i mimo resortních hostů. Předsedu Správní rady Nadace policistů a hasičů a stávajícího ministra vnitra Milana Chovance zastoupil Mgr. Jiří Zmatlík, náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, člena správní rady a stávajícího policejního prezidenta brig. gen. Mgr. Bc. Tomáše Tuhého zastoupil náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Ing. Petr Petřík a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR brig. gen. Ing. Drahoslava Rybu, zastoupil náměstek generálního ředitele pro ekonomiku HZS ČR plk. Mgr. Bc. Slavomír Bell MSc. Za pozůstalé rodiny pozdravila přítomné Ivana Jahelková a za těžce tělesně postižené Václav Dvořák.

  Po ceremoniálu byla sloužena pro zájemce krátká ekumenická bohoslužba za zemřelé policisty a hasiče v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově.

  Slavnostní den byl zakončen nadačním adventním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie ČR s hostujícími sólisty a Kühnovým dětským sborem, pod vedením prof. Jiřího Chvály v Kongresovém centru České národní banky v Praze. Přítomní sponzoři věnovali nadaci čtyři šeky v hodnotě 695 850 korun na pomoc potřebným v nadační péči. Šeky přijal místopředseda Správní rady nadace JUDr. Milan Štěpánek spolu s ředitelem nadace PhDr. Vladimírem Šuterou, CSc,.

  Druhý den dopoledne navštívilo 74 sirotků, jejich maminek a TTP, Národní galerii ve Veletržním paláci v Praze 7. Všichni byli odbornými pracovníky rozděleni do čtyř skupin pro komentované prohlídky. Jedna část se týkala Národní galerie - stálé expozice Českého umění 1. poloviny 20. stol. a druhá, Galerie hl. m. Prahy, která v téže budově vystavuje Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Byl to nevšední zážitek. Fotografie ho dokumentují. Nadace touto cestou vřele děkuje Národní galerii a Galerii hl. m. Prahy, za laskavé pochopení a solidaritu s našimi potřebnými formou umožnění vstupu zdarma. Děkujeme za skvěle připravenou organizaci a také všem průvodcům.

  Po obědě se nadační rodiny setkaly v konferenčním sále Ministerstva vnitra se členy správní a dozorčí rady, za přítomnosti předsedy správní rady a stávajícího ministra vnitra Milana Chovance. Ředitel nadace všechny srdečně přivítal a nastínil plán činnosti pro příští rok. Po krátkých projevech členů rady poděkovala nadaci za celoroční pomoc všem nadačním rodinám maminka Ivana Jahelková.

  Jak už to u stromečku bývá, ani tentokrát nechyběly dárky pro obě nadační skupiny a především pro děti. Loučení nemělo konce a všichni se vzájemně utěšovali, že se budou setkávat v příštím roce.

  Nadace děkuje všem, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění nadačního setkání všech rodin v nadační péči.

  Ministerstvu vnitra, Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru ČR, Nezávislému odborovému svazu policie ČR, Odborovému svazu hasičů, Generální inspekci bezpečnostních sborů.

  Poděkování patří přátelům nadace, Nadaci ČEZ, Zdravotní pojišťovně ČR, Čepru a.s., České poště, s.p., ČPP Vienna insurance group, dále sponzorům ERGO Pro, spol. s.r.o., Bonerix s.r.o, Pražská plynárenská, a.s..

  H. Procházková

    
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321