• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Předvánoční setkání nadačních rodin 2019

  Předvánoční nadační setkání v Praze v roce 17. výročí založení nadace.

      

        Setkání se zúčastnilo  přes sto dvacet nadačních osob z pozůstalých rodin po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči s doprovodem rodinných příslušníků.

       Dopravu nadačních rodin z celé republiky, se souhlasem ministra vnitra, obětavě zajišťovala Policie České republiky a Hasičský záchranný sbor České republiky. Noclehy, částečné stravování a autobusovou přepravy po Praze laskavě poskytla Vyšší policejní škola v Praze - Hrdlořezích.

       Pietní akt u pomníku padlých policistů a hasičů v areálu Muzea Policie ČR doplnila ekumenická bohoslužba v přilehlém kostele. V muzeu si všichni mohli prohlédnout pamětní desky, stálé expozice a nové výstavy.     

       V unikátním Kongresovém sálu, v secesním stylu,  Hotelu Ambassador – Zlatá Husa se uskutečnil nadační slavnostní večer s koncertem hudební skupiny Bonasax Hudby Hradní stráže a Policie České Republiky se svými sólisty. Před vlastním koncertem bylo vyhověno přání dvou nadačních studentů zahrát a zazpívat tři skladby za vlastního doprovodu piana a saxofonu. Bylo to roztomilé zpestření.

       Nadace převzala dárkové šeky od svých stabilních přátelských sponzorů. V závěru večera si mohli na rautu hosté vzájemně popovídat. Atmosféra byla přímo veselá.

       Druhý den setkání byl již komornější. S laskavou náručí pečlivého a milého hostitele nás přijalo překrásné, nově zrekonstruované, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.  Impozantní prostory zatím se čtyřmi výstavními sály a knihovnou zanechaly dojem na všech přítomných. Řada z nich privátně návštěvu zopakuje. Budova má i perfektní technické zázemí. Nadační rodiny rády využily muzejní obchod Modernista  a oblíbenou kavárnu.     

       Poslední částí dvoudenního programu bylo slavnostní odpoledne v konferenčním sále na Ministerstvu vnitra na Letné. Členové správní a dozorčí rady rozdali rodinám dárkové tašky a sdělili informace o současné a budoucí péči nadace. A už nastalo vzájemné loučení a odjezd zpět domů.

       Za obě nadační skupiny poděkovala za péči nadaci, její správní a dozorčí radě jedna nadační studentka. Ale především, jako každoročně, největší poděkování patřilo policistům, hasičům a občanským pracovníkům resortu vnitra za jejich velkou solidaritu formou pravidelných i nepravidelných finančních darů a jiné pomoci.

       V roce 17. výročí založení nadace je na místě poděkovat nejenom Ministerstvu vnitra ČR, Policii České republiky, Hasičskému záchrannému sboru České republiky, Nezávislému odborovému svazu Policie ČR, Odborovému svazu hasičů, ale jmenovitě především Zařízení služeb Ministerstva vnitra, jehož zařízení a služby využívá nadace po celou dobu existence, Hudbě Hradní stráže a Policie ČR, která svojí hudební produkcí každé setkání povznese na vysokou úroveň, Vyšší policejní škole v Praze Hrdlořezích za každoroční, více než vlídné, přijetí velké nadační skupiny, Muzeu Policie ČR a Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy za organizaci pietního aktu – a dopravním hlídkám, které, z časových důvodů, svědomitě doprovázely dva autobusy po oba dny zejména v centru Prahy. Dále děkujeme Hotelu Ambassador –Zlatá Husa a moderátorovi slavnostního večera, velké poděkování patří reprezentantům Odborového svazu hasičů, O2 Family, 1. českého Národního cirkusu Jo-Joo, společnosti ALTRO Management Consultans, s. r. o. za finanční dary – šeky, Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze a jeho paní ředitelce a vysoce profesionálnímu personálu a všem dalším, nejmenovaným sponzorům a přátelům nadace. Tito všichni, spolu s pracovníky nadace, se podíleli na zdárném průběhu nadačního setkání, které je organizačně velice náročné a bez této pomoci těžko uskutečnitelné.

  Fe         

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321