• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Předvánoční setkání 2022

   

  Předvánoční setkání nadačních rodin v Praze 2022

  Stalo se již tradicí, že nadační rodiny přijíždějí v předvánočním čase do Prahy na dvoudenní setkání. Děti s maminkami po policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby a rodiny bývalých policistů a hasičů těžce tělesně postižených následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

  V letošním roce se nadační setkání konalo 1. a 2. prosince. Zúčastnilo se ho 120 nadačních dětí s maminkami a těžce tělesně postižení bývalí policisté a hasiči s jejich doprovodem. Nadace pomáhá téměř 300 osobám.

  První den odpoledne se uskutečnil slavnostní pietní akt na počest všech policistů a hasičů, kteří položili životy při výkonu povolání, v areálu Muzea Policie České republiky u pomníku padlým policistům a hasičům. Pietní akt byl se všemi poctami za doprovodu tónů Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a za účasti významných rezortních i mimorezortních hostů. Úvodní slovo pronesl místopředseda správní rady nadace JUDr. Jiří Kolář genpor. v. v., následně promluvil policejní prezident genmjr. Mgr. Martin Vondrášek. Po vzpomínkovém ceremoniálu byla sloužena v přilehlém kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého na Karlově krátká ekumenická bohoslužba za zemřelé policisty a hasiče. Rodiny měly možnost zhlédnout výstavu nadace k 20. výročí její činnosti umístěnou v Muzeu Policie ČR.

  Slavnostní den byl v podvečer zakončen nadačním adventním koncertem Hudby Hradní stráže a Policie České republiky v hotelu Ambassador Zlatá Husa na Václavském náměstí. Přítomní sponzoři věnovali nadaci darovací šeky v hodnotě 780 tisíc korun na pomoc potřebným v nadační péči, které převzal místopředseda Správní rady nadace JUDr. Jiří Kolář.

  Následující den si nadační rodiny prohlédly vánočně vyzdobené centrum Prahy a po obědě se setkaly v konferenčním sále Ministerstva vnitra se členy správní a dozorčí rady za přítomnosti předsedy správní rady a ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana. Jak už to u stromečku bývá, ani tentokrát nechyběly dárky pro obě nadační skupiny a především pro děti. Velkým zážitkem bylo pro děti pozvání ministra vnitra Víta Rakušana do jeho kanceláře.

  Nadace děkuje všem, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění nadačního setkání všech rodin v nadační péči.

   

  Poděkování patří všem přátelům nadace, především policistům, hasičům a zaměstnancům rezortu za jejich pravidelné i příležitostné finanční dary či jinou pomoc. Také sponzorům – Ministerstvu vnitra, Nezávislému odborovému svazu Policie ČR, Odborovému svazu hasičů, spolku Veterán Policie ČR, z. s., Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR, Čepru, a. s., České poště, s. p., České podnikatelské pojišťovně, a. s., Vienna Insurance Group, Pražské plynárenské, a. s., O2 Family, s. r. o., Europlazmě, Nadaci ČEZ, Nadaci ORLEN Unipetrol, Monetě Money Bank, a. s., a dalším. Bez jejich solidarity by nemohla být nadační péče v takovém rozsahu možná.

   

  Mgr. Hana PROCHÁZKOVÁ, NADACE POLICISTŮ A HASIČŮ, foto archiv nadace

   

   

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321