• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Pracovní návštěva u polské nadace

  V květnu navštívili pracovníci nadace své kolegy z polské nadace Fundancja pomocy wdowom i sierotom po poleglych policjantach a jimi přizvané zástupce slovenské strany. Na pozvání se všichni sešli v Polsku v Bieĺce Tatranské.  Za polskou stranu  Irena Zajac – prezidentka nadace, Joanna Molak- viceprezidentka, ZenonParchimowicz – tajemník, Halina Wieczur – člen správní rady nadace, Barbara Zebrowska – člen rady. Za slovenskou stranu Igor Baďura – ředitel Odboru rekreace a

  sociální péče MV SR, Ladislav Hrobarik – ředitel lázní Bystra MV SR v Liptovském Janie, Eva Hrobariková – provozní lázní Bystra MV SR. Nadace policistů a hasičů pečuje o své svěřence dvanáctým rokem, polská nadace pečuje o 500 sirotků a vdov po zahynulých policistech ve službě sedmnáctým rokem. Slovenské straně se zatím nepodařilo založit nadaci. Jejich pomoc pozůstalým sirotkům je formou ozdravného pobytu na bázi žádostí a výběru účastníků cestou Odboru rekreace a sociální péče Ministerstva vnitra Slovenské republiky. Za dobu pracovního pobytu bylo uskutečněno nespočet hovorů o vzájemných zkušenostech, informací o realizaci provozu nadací, o ekonomické, právní, sociální a organizační problematice. Byl projednán léčebně ozdravný pobyt českých nadačních dospělých studentů o prázdninách v Polsku u moře. Prohlídka místního nového lázeňského komplexu se čtrnácti termálními bazény vedla k úvaze případného uskutečnění léčebně ozdravného pobytu pro naše těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče. Zajímavá byla exkurze do míst v okolí Bieĺky Tatranské, která navštěvují děti a matky polské nadace při ozdravných pobytech. Horské vyhlídky,poutní místa a kostely, impozantní město Zakopané. Cíl této náročné zahraniční pracovní cesty, získané zkušenosti, poznatky a další využitelné informace splnil očekávání a poslání. Je potřeba nadále optimálně udržovat osvědčené kontakty a spolupráci s nadací Polska a na požádání se pokusit metodicky pomoci pracovníkům Ministerstva vnitra SR při založení vlastní nadace. Při vší skromnosti lze konstatovat, že Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni má profesionálně propracovaný systém pomoci a jasný cíl své činnosti.  

   

  9.5.´14 Fe 

   

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321