« zpět

Policejní prezident předal řediteli Nadace PhDr. Vladimíru Šuterovi, CSc. vybranou částku 40.000,- Kč.

Policejní prezident plk. Mgr. Oldřich Martinů

vyhlásil dne 17. září 2008
pro vedení Policie České republiky
na poradě

 s řediteli Policie ČR správ krajů a Správy hl.m. Prahy, útvaru rychlého nasazení, ředitelství pro řízení lidských zdrojů, odboru systémového řízení a informatiky, služby cizinecké policie, služby pořádkové a železniční policie a služby dopravní policie

 

 dobrovolnou finanční sbírku ve prospěch Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, která se systematicky stará o 61 dětí ze 42 pozůstalých rodin po policistech a hasičích zahynulých při výkonu služby.

 

Vedení Policie České republiky jde tímto příkladem ostatním policistům a občanským zaměstnancům. Má zájem o činnost NADACE  a osobně ji podporuje.

 

Policejní prezident předal na příští poradě, konané dne 17. října na Policejním prezidiu ČR, řediteli Nadace PhDr. Vladimíru Šuterovi, CSc. vybranou částku   40.000,- Kč.

 
 

Nadace vřele děkuje za trvalou přízeň a za tento jednorázový vysoký příspěvek.

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321