« zpět

Nadační setkání v prosinci 2012 v Praze - převzato z odborného časopisu 112

Nadace završila desetiletí své činnostiV loňském roce uplynulo deset let od vzniku Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni, jejímž posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a policistům a hasičům těžce tělesně postiženým v důsledku zranění utrpěného při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní. Výročí vzniku nadace bylo završeno tradičním předvánočním setkáním „nadační rodinky“ v Praze.Dvoudenní program byl zahájen v areálu Muzea Policie ČR pietním aktem u pomníku padlých policistů a hasičů, kterého se zúčastnili ministr vnitra Jan Kubice, členové vedení nadace a další hosté. Za zemřelé byla následně v přilehlém kostele sloužena krátká ekumenická mše. První den nadačního setkání završil slavnostní předvánoční koncert, který se uskutečnil v Národním domě na Vinohradech. O vánoční atmosféru se postaraly Hudba Hradní stráže a Policie ČR, zpěvačka Jitka Zelenková a okouzlující dětský pěvecký sbor Harmonie Kraslice a GymsoChoir Sokolov. V průběhu koncertu předali nadaci sponzorské šeky na částku převyšující jeden milion korun zástupci Nadace ČEZ, Ergo pojišťovny, a.s., České podnikatelské pojišťovny, a.s., a společnosti Hermod, a.s. Vyvrcholením večera se stal křest publikace vydané u příležitosti desátého výročí jejího vzniku a křest ke stejné příležitosti vydaného prezentačního DVD. Program druhého dne setkání pokračoval návštěvou Expozice požární ochrany HZS ČR ve Zbirohu. Dvoudenní akce byla zakončena setkáním s vedením nadace v budově Ministerstva vnitra spojeným s vánoční nadílkou, na které každé dítě a každý tělesně postižený převzali z rukou policejního prezidenta plk. Mgr. Martina Červíčka kromě dárků také peněžitý dar. „Pomoci si velice vážíme. Nadace je vlastně naší druhou rodinou a pomáhá nám ze všech sil,“ shrnula paní Ivana Jahelková.

redakce 112, foto Milan VÁVRŮ

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321