• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  NADAČNÍ SETKÁNÍ 2011 V PRAZE

  Ve dnech 8. a 9. prosince se uskutečnilo již 6. Nadační setkání v Praze. Tentokrát se ho zúčastnilo 34 pozůstalých rodin po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a 22 těžce zdravotně postižených bývalých policistů a hasičů, kteří utrpěli svá zranění při výkonu služby. Celá „rodinná skupina“ tvořila celkem 122 osob. Byli v ní i rodiče zahynulého hasiče a maminka zastřeleného policisty.
   
       Ubytování a částečné stravování poskytla Vyšší policejní škola v Praze 9-Hrdlořezích. Přesun po Praze zajišťovaly 2 autobusy. První den odpoledne se uskutečnil v areálu Muzea Policie České republiky u pomníku Padlých policistů a hasičů pietní akt se všemi poctami. Po něm byla sloužena krátká zádušní mše v přilehlém kostele. V  Muzeu Policie České republiky našli všichni zázemí, včetně pohoštění. Pozdně odpolední hodiny byly věnovány návštěvě vánočních trhů na Václavském a Staroměstském náměstí. Den zakončil slavnostní koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky se souborem Harmonie j.h.. V rámci jeho průběhu získala nadace šeky od tří sponzorů v celkové hodnotě  407 690,- Kč. V závěru večera si  všichni mohli ještě popovídat při rautu. Obě oficiální akce doprovázela spousta hostu z resortu i mimo něj.    
   
       Druhý den dopoledne všichni navštívili Národní technické muzeum, které nadaci darovalo vstupné. Prohlídka mnohé uchvátila. Oběd byl pro všechny připraven na ministerstvu vnitra a po něm v kongresovém sále ministerstva proběhlo setkání se Správní a Dozorčí radou nadace a s jejím ředitelem. Po shrnutí informací o nadaci za uplynulý i nastávající rok nastalo – už u vánočního stromečku - předávání finančních a věcných dárků. Nakonec loučení a slzy dojetí a děkování.
   
       Slzy dojetí a děkování patřily především policistům, hasičům a občanským pracovníkům resortu ministerstva vnitra, kteří  poskytováním svých pravidelných i nepravidelných finančních darů mohou vylepšit krutý osud sirotků a jejich matek a psychicky vylepšit život i těžce zdravotně postiženým, kteří již nemohou být aktivní součástí obou sborů. Mimo těchto dárců je i mnoho těch, kteří pomáhají nadaci svou aktuální výpomocí či trvalou spoluprací.
   
       Poděkování patří všem organizačním celkům resortu, které velkou měrou pomohli k uskutečnění takovéto náročné akce, která pro obě nadační skupiny velice mnoho znamená, zvláště před vánočními svátky -  kdy se tolik klade důraz na pospolitost rodiny.   
   
  Za nadaci Věra Feithová.       
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321