• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Nadační rodinka v předvánoční Praze

  „Nadační rodinka“ v předvánoční Praze Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni (dále jen „Nadace“) připravila ve dnech 8. a 9. prosince loňského roku pro děti a manželky policistů a hasičů, kteří zahynuli při výkonu služby a pro bývalé policisty a hasiče, kterým těžký úraz při výkonu služby znemožnil dále vykonávat svou profesi, tradiční předvánoční setkání. Setkání bylo zahájeno u pomníku v areálu Muzea Policie ČR uctěním památky policistů a hasičů, kteří zemřeli při plnění služebních povinností. Pietního aktu se vedle pozůstalých rodin a těžce tělesně postižených zúčastnili také členové správní a dozorčí rady Nadace a další významní hosté. „Ti, kterým je tento pomník určen, netušili, že budou muset slova služební přísahy bezezbytku dodržet. V rozhodujícím okamžiku však neváhali a přinesli svému povolání tu nejvyšší oběť,“ připomenul ve svém vystoupení policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy. Zároveň vyjádřil uznání a poděkování policistům a hasičům, kteří při výkonu služby utrpěli těžké zranění.Poděkováním za podporu Nadace byl následný slavnostní předvánoční koncert uspořádaný v Národním domě v Praze na Vinohradech. O hudební zážitek se postarala již tradičně Hudba Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou plk. Mgr. Jana Zástěry se svými dvěma sólistkami Ivanou Brožovou a Gabrielou Urbánkovou. Nádherným osvěžením programu bylo vystoupení dětského pěveckého sboru Harmonie a komorního pěveckého sboru Vivat Musica z Kraslic. Předseda správní rady Nadace ministr vnitra Jan Kubice převzal v průběhu koncertu tři symbolické šeky, a to na 100 000 korun od České podnikatelské pojišťovny, a.s., 247 690 korun od společnosti HERMOD, a.s., a 60 000 korun od Odborového svazu hasičů. Program nadačního setkání pokračoval druhý den prohlídkou expozic Národního technického muzea, které tuto návštěvu umožnilo jako sponzorský dar. Vyvrcholením dvoudenní akce pak bylo setkání „Nadační rodinky“ se členy správní a dozorčí rady Nadace v budově Ministerstva vnitra. Na něm převzaly děti a jejich maminky krásné a hodnotné dárky. Ředitel Nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. připomenul také její desetileté jubileum, kterého dosáhne v letošním roce. Na závěr setkání poděkovaly matky i děti za celoroční podporu, která spočívá v možnosti lázeňských pobytů, společných dovolených, řešení mezních životních situací i finanční pomoci. Nadačního setkání se poprvé ve své funkci zúčastnil generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba, který při této příležitosti vyzdvihl význam Nadace: „Prvořadým úkolem HZS ČR je chránit životy, zdraví a majetek našich občanů. Záchrana životů patří vůbec mezi naše nejdůležitější poslání. Hasiči pokaždé, když vyjíždějí k zásahu, nemají jistotu, že se vrátí ve zdraví. Přesto ale jdou a pomáhají. O to smutnější je, když se některý z nich nevrátí domů, kde na něj čeká žena a děti. Jsem proto rád za každou pomoc, kterou takové rodině můžeme poskytnout,“ uvedl. redakce, foto Milan VÁVRŮ a Mgr. Zuzana CIKHARTOVÁ
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321