• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  NADAČNÍ POMOC URČENÁ POLICISTŮM A HASIČŮM VE SLUŽEBNÍM POMĚRU

  NADAČNÍ POMOC V ŽIVOTNÍ TÍSNI URČENÁ

  POLICISTŮM A HASIČŮM VE SLUŽEBNÍM POMĚRU.

   

  Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni po patnáctiletém působení a finanční stabilitě - od ledna 2018, mimo již zavedené péče, pomáhá dle schváleného statutu policistům a hasičům ve služebním poměru případně jejich rodinám k překlenutí nepředpokládané tíživé situace, vzniklé ze zdravotních, či sociálních příčin nebo v důsledku živelné katastrofy. – V praxi to znamená, že např. při živelné katastrofě – záplavě, požáru bude zničen dům nebo dojde k těžké a nepředpokládané nemoci policisty, hasiče nebo jeho rodinného příslušníka, může nadace, po vyhodnocení situace, poskytnout potřebnou pomoc. Žadatel podá nadaci osobní žádost doplněnou příslušnými aktuálními doklady (zdravotní dokumentací, protokoly o živelné škodě … určeno pouze pro vnitřní potřebu nadace a zůstávají v jejím archivu) a souhlasem nadřízeného. Pravdivost údajů na žádosti policisty nebo hasiče je právě jištěna služebním postupem a garantuje ji přímý nadřízený žadatele případně krajský ředitel PČR a HZS ČR.

  Do této doby postupně nadace pomohla 13 policistům a 9 hasičům ve služebním poměru v celkové finanční částce 1 945 000 Kč.

  Každá změna se obtížně prosazuje do povědomí cílové skupiny. Cestou služebních funkcionářů, propagačních letáčků rozdávaných na resortních i mimo resortních společenských a sportovních akcích, propagací při písemných kontaktech, spoluprací s resortními personálními a tiskovými odbory, neustálou všestrannou informovaností a informacemi na webových stránkách se postupně přibližujeme do „hledáčku“ policistů a hasičů. Pomalu se dozvídají, nebo jejich kolegové, že už nepečujeme pouze o sirotky z pozůstalých rodin po zahynulých policistech a hasičích při výkonu služby a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří se zranili při plnění služebních úkolů, ale zajímáme se i o těžké osudy našich současných kolegů. Požádají-li nás, snažíme se jim v jejich neřešitelné životní situaci pomoci.

  - První směřovala k maličké těžce nemocné Lillince. Musela se svou maminkou dojíždět pravidelně do vzdálené nemocnice na plicní ventilaci. A tak jim moc pomohl nákup podpůrného přístroje domů. – Rodiče šestnáctileté Veronice mohli pořídit polohovací postel a bezbariérovou úpravu koupelny. – Školák Kryštof se může léčit na finančně nákladných specializovaných zdravotních pracovištích. - Méně starostí bude mít tatínek dvou malých školáků, o které se musí často sám starat i po následcích vlastního těžkého úrazu. -  Malému chlapci, kterému zemřela maminka po těžké nemoci, bude moci tatínek dopřát lepší životní úroveň. – Tatínek pěti dětí, které přišly o maminku po těžké nemoci, bude mít při tak náročné výchově přece jenom méně starostí. - Pro nemocného Pavlíka bylo potřeba zajistit úhradu finančních nákladů na předvýchovu a výcvik asistenčního psa. – Mladému hasiči po úraze bylo potřeba usnadnit návrat do služby financemi na úpravu automobilu pro handicapovaného řidiče. – Rodiče čtrnáctiletého Zbyňka potřebovali pomoci v realizaci permanentně náročné léčby a rehabilitace. – I nutné rehabilitace čtyřletého Teodora jsou pro rodiče finančně moc zatěžující. – Malého Matyáše finančně podporujeme při náročné léčbě onkologického onemocnění. – Sedmiletá Natálka potřebovala přispět na finančně nákladnou speciální polohovací židličku a na rehabilitaci speciálního programu. – Šestiletý Kubíček získal penízky pro velice náročnou léčbu a následnou rekonvalescenci.

  - Devítiletému Honzíkovi bylo nutné pomoci při léčbě ve specializovaných zařízeních. -  Davídka, kterému jsou 4 roky je nutné přepravovat autem s velkým kočárem speciálně upraveným pro těžce nemocného. – Pro třináctiletého nemocného Matyáše bylo potřeba vybudovat bezbariérovou koupelnu pro komfortnější hygienu. –  Profesionálního hasiče bylo potřeba podpořit. Po dlouhé službě musí odejít ze sboru v důsledku opakované velmi těžké nemoci.  Bude pro něho obtížné v jeho situaci zabezpečit rodinu s běžnými měsíčními finančními závazky. – Dlouhodobě sloužícího policistu potkala životní tragédie. Blesková povodeň mu vzala nejenom dům, ale i milovanou manželku. S krutým osudem najednou zůstal sám s dětmi.

  Ve všech uvedených případech je v rodinách, z důvodů nutné nepřetržité péče o nemocného, většinou pouze jeden živitel. Nadace policistů a hasičů se snaží všem obětavě pomáhat v překonání jejich krutého osudu. Ale nebylo by to možné bez pravidelných i nepravidelných finančních darů samotných policistů, hasičů a občanských pracovníků resortu. Za jejich úžasnou solidaritu s našimi potřebnými vřele děkujeme. K nim se řadí sponzoři, přátelé nadace a další sympatizanti. Po téměř dvacetiletých zkušenostech si dovolujeme poznamenat, že každý policista nebo hasič si malým měsíčním finančním darem může zajistit v nouzi určitou jistotu.

  Fe                                                                                                      

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321