• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Nadační peníze nebyly, nejsou a nebudou zpronevěřeny...

  Reaguji na Vaše znepokojení nad zprávami v médiích, které se dotýkají údajné zpronevěry finančních prostředků Nadace policistů a hasičů.

   

  Důrazně se za neuvážené vyjádření omlouvám všem příznivcům Nadace policistů a hasičů, za řeči, že nadaci byly zpronevěřeny peníze určené těm, o které se stará, a to dětem po policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu svého povolání a také těžce tělesně postiženým bývalým policistům a hasičům, kteří utrpěli při svém služebním nasazení těžkou zdravotní újmu, ať už jsou vyřčeny od kohokoli.

   

  Rád bych Vás touto cestou ubezpečil z pozice ředitele, že finanční prostředky, které jsou policistům, hasičům a mnoha občanským pracovníkům sráženy, na základě jejich dispozice ze služebních příjmů a platů, tak i výdaje nadace, jsou vedeny za přísného dohledu Dozorčí rady Nadace PaH. Veškeré finanční operace podléhají kontrasignaci (podpisu platnosti úřední listiny) ředitelem nadace PhDr. Vladimírem Šuterou a určeným členem Správní rady PaH. Každoročně po provedeném auditu zní výrok auditora "bez výhrad", to dotvrzuje skutečnost, že se hospodaří s vysoce kladným hospodářským výsledkem, který přispívá k prohloubení důvěry v nadaci.

   

  1. 11. 2012 proběhlo předem plánované jednání Dozorčí rady Nadace policistů a hasičů. Jeho náplní je vždy kontrola účetních dokladů. Kontrolou nebyl zjištěn žádný schodek ani problém v hospodaření. Všechny příjmy i výdaje byly řádně zaúčtovány. Finance nadace jsou používány v souladu s účelem, pro který byla nadace zřízena.

  Zdůrazňuji, že žádné finanční prostředky Nadace policistů a hasičů nebyly zpronevěřeny.

   

  Zveřejněné informace byly zavádějící, nešlo o peníze nadační, které měla nadace k dispozici nebo které by měly být předány na základě smluvního vztahu.

   

  Dozorčí rada a ředitel nadace vyjadřují přesvědčení, že by do nadace neměly být promítány žádné politické a služební problémy a rozpory, jejichž podstata nemá s nadací nic společného. Dochází tímto ke snížení důvěry v nadaci u těch, kteří ochotně a dobrovolně přispívají na děti po svých kamarádech a na kolegy, kteří díky svému zranění již nemohou být ve služebním poměru.

   

  Dovolte, abych touto cestou opětovně poděkoval za finanční příspěvky od sponzorů, za pravidelné finanční dary od policistů, hasičů a občanských pracovníků rezortu, kteří prostřednictvím mzdové účtárny zasílají dobrovolně část svého platu na účet Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni.

   

  Bez jejich a Vaší pomoci by nadace nemohla existovat.

   

                                   S úctou

                                                      PhDr. Vladimír Šutera, CSc.

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321