• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Nadace má své první milionáře

  Vše se jednou stane poprvé. Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni letos, poprvé od svého založení před šesti lety, mohla konstatovat, že prostředky získané od policistů, hasičů a občanských zaměstnanců resortu v roce 2008 převýšily její roční výdaje a utvořily příjmovou sumu tři miliony korun z celkově získané částky čtyři a půl milionu korun. Poprvé rovněž nadace v rámci Policie České republiky vyhlásila svého prvního milionáře, policisty a občanské zaměstnance PČR severních Čech. Ti za necelé tři roky poukázali na její účet přes milion korun. V současné době Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni pečuje o dvaašedesát dětí z dvaačtyřiceti rodin. „Jak se můžete přesvědčit na našich webových stránkách, hospodaříme v aktivních číslech. To znamená, že si vytváříme možnost dlouhodobé podpory nadačních rodin, ale i možnost pro rozšíření našich aktivit. Z přehledu hospodaření je patrné, že převážná většina všech získaných prostředků jde přímo do rodin formou měsíčních pětisetkorunových příspěvků na stavební i životní pojištění nezaopatřených dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby od roku 2002 do současné doby. Na každé dítě poskytujeme ročně jednorázovou částku dvacet tisíc korun. Rodiny mohou využít nepeněžitého plnění, spočívajícího v možnosti účastnit se řady již tradičních akcí – lyžařského výcviku, letní společné dovolené, dvoutýdenního pobytu u moře v polském Medzyzdroje pro děti starší osmnácti let, nebo komplexní lázeňské péče dle vlastního výběru“, říká ředitel nadace PhDr. Vladimír Šutera, CSc. „Musím říci, že naše činnost tímto výčtem akcí nekončí. Snažíme se poskytovat maminkám a dětem celoroční pomoc při řešení jejich osobních či rodinných problémů, které nejsou samy schopny zvládnout, ať to jsou problémy spojené se ztrátou zaměstnání nebo bydlení, pomoc s umístěním dětí do škol, právní pomoc. Naše „nadační rodiny“ prostě vědí, že nejsou samy, že se mají kam obrátit a že se jim pomoci opravdu dostane.“ V letošním roce přibudou v životě nadační rodiny k tradičním akcím dvě novinky. Letní dovolená pro matky s dětmi se tentokrát neuskuteční v České republice, ale poprvé u moře. Dále chce nadace rozšířit péči o ty policisty a hasiče, kteří se v důsledku těžkého poškození zdraví při výkonu služby stali invalidní. rámeček „Na listopadovém nadačním setkání jsem byl coby ředitel nadace pověřen jeho účastníky, maminkami i dětmi, abych vyjádřil všem těm, kteří jim poskytují pomoc, jejich nesmírné poděkování za možnost prožít tak nádherné společné chvíle v průběhu celého roku. Proto dovolte, abych i prostřednictvím časopisu Hlásí se Policie poděkoval jménem svým, i jménem naší „nadační rodinky“ za váš cit a solidaritu, za to, že i díky vám máme sílu pomoci nést těžký úděl všech, o které pečujeme. Za to vše úctu a dík.“ Severočeši: Začátky nebyly jednoduché, ale nakonec se povedlo Jaroslav Parýzek, hospodář základní organizace Nezávislého odborového svazu PČR Ústí nad Labem „Od založení nadace do konce roku 2005 naše základní organizace Nezávislého odborového svazu policistů při Správě Severočeského kraje Ústí nad Labem z iniciativy vedení vybírala na nadaci peníze v hotovosti, v pokladně na Lidickém náměstí do zde umístěné kasičky. Do ní mohl každý příchozí projevit svou účast jakoukoliv částkou, a tak jsme vybrali za tři roky 22 359 korun. Celou tu dobu jsem přemýšlel, jak oslovit každého příslušníka i občanského zaměstnance, a to i v posledním základním útvaru v kraji. I malá částka od více osob dělá přece velké peníze. Ve spolupráci se služebním vedením jsme nechali natisknout pět tisíc tiskopisů, prostřednictvím kterých jsme všechny oslovili, aby přispěli symbolickou částkou deseti korun měsíčně na dobrou věc. Tiskopisy jsme vložili do daňového přiznání a ve spolupráci s pracovníky ekonomického odboru jsme je na začátku roku 2006 rozeslali do všech útvarů. Každý se poté mohl rozhodnout, zda přispěje a zda dá souhlas s měsíčním strháváním symbolické částky na účet nadace, či nikoliv. Tento způsob se ukázal jako ten správný a výsledek se dostavil. Přispěním všech solidárních policistů i občanských zaměstnanců jsme do současné doby, to je za necelé tři roky, zaslali na účet Nadace policistů a hasičů částku 1 025 700 korun. Tak jsme dokázali zajistit pravidelný tok finančních prostředků pro zlepšení životních podmínek dětí policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby. Náš způsob přispívání do nadace nyní uplatňují i v dalších krajích. V současné době již je mezi našimi kolegyněmi a kolegy nová výzva. Po domluvě s panem ředitelem jsme je letos opětovně stejnou cestou oslovili, aby vzhledem ke stále rostoucím cenám zvážili příspěvek dvaceti, nebo alternativně padesáti korun. Vše je dobrovolné, když se někdo rozhodne nepřispívat, jednoduše tiskopis zahodí. Ale sázíme na srdce lidí.“ plk. JUDr. Jiří Vorálek, ředitel Krajského ředitelství PČR Ústí nad Labem „Systém, který popisuje Jaroslav Parýzek, už má nastavený většina správ, ale pravda je, že jsme ho vymysleli a zkusili první. Přišli s ním naši odboráři, když se nám s kasičkou v pokladně moc nedařilo. Součástí dopisu byl předtištěný souhlas, aby částka deseti korun byla strhávána rovnou z platu, a celý postup má ještě jedno kouzlo. Naši finančníci dají celou měsíční částku na hromadu a převedou ji na konto nadace jedním příkazem, čili za jeden poplatek. Tak ze severočeského kraje odchází na konto nadace měsíčně sedmadvacet až devětadvacet tisíc. Jsou to peníze na dobrou věc. A jsem rád, že dnes již nejsme sami, že takto přispívají Nadaci policistů a hasičů i v dalších krajích.“ red, foto ing. Miroslav Marek
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321