« zpět

LÉČEBNĚ OZDRAVNÝ POBYT TTP VE VZ HOTEL BEDŘICHOV

Léčebně - ozdravný pobyt TTP ve VZ Bedřichov ve Špindlerově Mlýně

Koncem června ředitelství Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení VOLAREZA, umožnilo léčebně ozdravný pobyt těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů v nadační péči ve VZ Hotel Bedřichov. Celkem se zúčastnilo 51 nadačních osob s doprovodem.

Počasí přálo na uskutečnění poznávacích výletů a příjemných procházek po okolí, které nadační rodiny plně využily podle svých zdravotních možností.

Začátkem týdne přijel pozdravit a pohovořit si s těžce tělesně postiženými (TTP) v nadační péči člen Správní rady JUDr. Vladimír Műhlfeith, členka Dozorčí rady Ing. Hana Koželuhová, spolu s ředitelem nadace PhDr. Vladimírem Šuterou CSc. Diskuse s TTP bývalými policisty a hasiči probíhala v příjemně uvolněné atmosféře.

Celý týden využívaly rodiny nabízených hotelových služeb Wellnessu, vstupu do plaveckého bazénu, whirlpooly, parní sauny, Kneippova chodníku. Kdo měl zájem, byla mu v rámci rehabilitace poskytnuta celková masáž těla.

 Stravování bylo zajištěno v rozsahu plné penze formou bufetového stolu. Pobyt TTP zpříjemnil hotelový personál svojí trpělivostí a ochotou.

Ve chvílích odpočinku posedávaly rodiny na terase a mezi sebou diskutovaly o svých starostech a bolestech. Nezapomněly ani na ty, kterým zdravotní stav nedovolil přijet a všichni se jim se vzpomínkou, tak jako každým rokem podepsali na pohlednici z výletu.

Od mnohých byla slyšet slova vděčnosti a díků nadaci nejenom za finanční pomoc, ale především za možnost setkání mezi svými. Policisté a hasiči, zůstávají policisty a hasiči do konce svého života, i když už nejsou ve službě. Svoje zdraví obětovali při záchraně jiného života a proto očekávají a plně si zaslouží od nás uznání.

Poděkování patří přátelům nadace, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění léčebně ozdravného pobytu pro nadační skupinu těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů.

Realizaci projektu podpořila Zdravotní pojišťovna MV ČR, Nadace ČEZ, Česká pošta, s.p., Pražská plynárenská a.s., ČPP vienna insurance group, Čepro a.s. a především ředitelství Vojenského lázeňského a rekreačního zařízení.

Zvláštní poděkování patří policistům a hasičům, kteří dobrovolně ze svých platů pravidelně přispívají finanční částkou na konto nadace pro potřeby nadačních rodin.

Jejich příspěvky bezezbytku pomáhají potřebným v nadační péči.

DĚKUJEME.

Mgr. Hana Procházková

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321