« zpět

LÉČEBNĚ OZDRAVNÝ POBYT TTP V MAĎARSKÝCH LÁZNÍCH

Ve dnech 31. 8. - 7. 9. 2013 se uskutečnil nadační, lázeňský pobyt TTP (těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů, kteří utrpěli při svém služebním nasazení těžkou zdravotní újmu s trvalými následky, která jim znemožňuje prožít plnohodnotný život).

Ubytování nadačních rodin v maďarských lázních v Bükfürdu, zajistila CK Kovotour plus s.r.o. v pohodlném hotelu. Při jeho výběru se především přihlíželo k jeho přednostem ve směru bezbariérových přístupů, pohodlí na pokojích a dostupného příchodu k léčebným bazénům.

Stravování v rozsahu polopenze probíhalo formou švédských stolů.

V rámci pobytu využívali nadační rodiny hotelového bazénu s vířivou vanou a saunou.

Předností hotelu byla možnost přejít rovnou do areálu léčebných lázní s 19 bazény krytou spojovací chodbou, což vyhovovalo především nadačním klientům s omezeným pohybem.

Vápnito-hořečnatá-hydrouhličitá termální voda vyvěrající z hloubky 60 m je vhodná při léčení pohybové soustavy, dny, kožních a gynekologických zdravotních problémů.

Některé rodiny využily dalších léčebných nabídek a to parní komory, posilovny, masáží a oblíbené zdravotní gymnastiky v bazénu.

Všichni se zúčastnili výletu do historického města Kőszeg s komentovanou prohlídkou malebných památek. Nezapomenutelným zážitkem jistě byl pro každého varhanní koncert v kostele. Poté následovala v příjemné rodinné restauraci ochutnávka vín vlastní produkce, spojená s lehkým obědem, pravým, maďarským gulášem.

Po celý pobyt byl s nadační skupinou přítomen lékař, delegát CK Kovotour plus, ředitel nadace v pozici psychologa. Pobyt splňoval všechny požadavky kladené na průběh lázeňského pobytu.

Většina nadačních rodin odjížděla s úsměvem, odpočata a hlavně, společným pobytem se utužilo přátelství mezi rodinami s pocitem bezpečí a pevného zázemí nadace.

Poděkování patří přátelům nadace, kteří svojí pomocí přispěli k uskutečnění léčebně ozdravného pobytu pro nadační skupinu těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů.

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ, Zdravotní pojišťovna ČR, Čepro a.s., Česká pošta, s.p., CK Kovotour plus s.r.o., SECURITAS ČR s.r.o., ČPP vienna insurance group.

H. Proch.
zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321