« zpět

Léčebně ozdravné pobyty 2014

Kalendář léčebně ozdravných pobytů a setkání nadačních rodin 2014

     Nadace policistů a hasičů je nezisková organizace,  která nad rámec zákona pečuje o děti po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a o těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří byli zraněni při plnění služebních úkolů a z toho důvodu své povolání již nemohou vykonávat. V roce 2014 se péče týká 36 pozůstalých rodin, ve kterých vyrůstá 61 dětí a 44 těžce tělesně postižených.

  • 21. – 29. 6.      léčebně ozdravný pobyt těžce tělesně postižených v Kašperských Horách

    26.6. – 6. 7.     léčebně ozdravný pobyt pozůstalých dětí a jejich matek u moře ve Španělsku

  • 15. – 29. 7.      léčebně ozdravný pobyt dospělých nadačních studentů u moře v Polsku
  • 23. – 30. 8.      léčebně ozdravný pobyt pozůstalých dětí a jejich matek v Solenici
  • 30.8. – 6. 9.     léčebně ozdravný pobyt těžce tělesně postižených v termálních

                                  lázních v Maďarsku

  • 27. - 28. 11.     nadační předvánoční setkání v Praze

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321