« zpět

Košířský košík.

Dne 10.května proběhl za účasti více jak třiceti mužstev tadiční, jíž šestý ročník megaturnaje v minikopané o putovní pohár MO PČR Košíře. Sportovní zápolení proběhlo v areálu SK Motorlet Praha 5 - Jinonice a bylo pod záštitou starosty MČ Praha 5, MUDr. Radka Klímy a ředitelky OŘP Praha II. plk. JUDr.Zděňky Brotánkové, kteří se turnaje osobně zúčastnili.

 

V závěru turnaje, kteý proběhl za krásného počasí a měl vysokou sportovní úroveň, předali pořadatelé, již tradičně, částku 10.000,-Kč Nadaci policistů a hasičů.

 

Je to příkladná akce, jak Nadaci policistů a hasičů pomáhat řekl ředitel Nadace při poděkování za tento dar s tím, že celá částka bude bezezbytku použita na pomoc dětem po policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby.

 

Zpracoval: Vladimír Šutera

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321