« zpět

Koncert v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Ve čtvrtek 13. června se uskutečnil benefiční koncert pro Nadaci policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR se konal  u příležitosti 200. výročí narození Guiseppe Verdiho, ve spolupráci se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s./Vienna Insurance Group. Koncertu se zúčastnili významní hosté z resortu Ministerstva vnitra, podnikatelé a především nadační rodiny.

 

Nadace se stala stabilizovanou, prospěšnou, společensky respektovanou organizací, která převážnou část finančních prostředků získává od policistů, hasičů  a občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra. Bez jejich pomoci a pomoci přátel nadace z řad soukromých osob, malých firem, společností, velkých organizací i zahraničních dárců,   Nadace policistů a hasičů by nedosáhla takových výsledků a možností v rámci zlepšení životních podmínek nadačních rodin. 

 

Poděkování patří všem, za jejichž pomoci se uskutečnil koncert bez finančních výdajů nadace. 

 

Hana Procházková

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321