• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Když je pomoc vidět - tisk Šumavské noviny

  Když je pomoc vidět

   

  Zveřejněno 1. 9. 2013 7:00, Aktualizováno 1. 9. 2013 14:20
  Zemřeli při výkonu služby. Zemřeli při zachraňování lidských životů, byli těžce zraněni ve služebních akcích. Řeč je o policistech a hasičích, kteří ve výkonu služby přišli o život. Zůstaly po nich rodiny, manželky, děti. Jejich nelehkou životní situaci se snaží alespoň trochu zmírnit Nadace policistů a hasičů, která byla zřízena právě pro tyto účely. Nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšit životní podmínky dětem po policistech a hasičích, kteří zahynuli při výkonu služby a pomoc policistům a hasičům těžce tělesně postiženým následkem zranění utrpěného v souvislosti s výkonem služby.
   
  Jejich mottem je výrok „Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých" (François VI, duc de la Rochefoucauld)
   
  „Nadační rodinka" – maminky s dětmi ( téměř 90 lidí) se letos v létě sešla ve Welness & Sport Hotelu Šumava v Kašperských Horách, kde pro ně nadace organizovala týdenní rekreační pobyt. Přivítali tu, společně s ředitelem nadace nejrůznější hosty, kteří svou přítomností vyjádřili podporu činnosti nadace – Kateřinu Emmons s manželem, policejního prezidenta plk. Mgr. Martina Červíčka, ministra Ing. Martina Pecinu, ředitele Centra sportu MV Josefa Nechutného, ředitele zařízení služeb pro MV Ing. Romana Fidlera, emeritního radu JUDr. Miroslava Dočekala, štáb TV Prima – moderátorku primáckých zpráv Sandru Parmovou, moderátora Michala Janotku a regionální reportéry Krimi zpráv.
   
   Nadace pomáhá různými způsoby – o tom více její ředitel PhDr. Vladimír Šutera, CSc.
   
  „Nadace vznikla před více než 11 lety. Hlavním důvodem byly dvě tragické události, které se udály brzy po sobě – tou první byla akce v Protivíně, kdy byli zastřeleni dva policisté a jeden těžce zraněn, hned na to byl požár kasina v Brně (2002), kde zemřeli dva hasiči při zásahu, kdy se snažili zachránit krupiéra, který zůstal v plamenech. To byl popud k tomu, založit v roce 2002 nadaci. Nejprve za účelem péče o děti a rodiny hasičů a policistů, kteří při výkonu služby zemřeli. Nadace nezískává dotace, získává prostředky ze sponzorských darů, darů přátel a od hasičů a policistů v přímém výkonu služby, kteří, řekl bych v 80 % přispívají pravidelně do nadačního fondu ze svých platů. Začínali jsme s 9 rodinami, které jsme podporovali částkami na stavební spoření a životní pojištění. Postupně jsme si získali více sponzorů a přátel, naše činnost se mohla rozrůst. Dnes už pečujeme zhruba o 63 dětí ze 40-43 rodin. Vzhledem k úspěšné činnosti nadace a jejímu dobrému hospodaření jsme se zhruba před pěti lety rozhodli, že do své péče zahrneme i těžce tělesně postižené bývalé policisty a hasiče, kteří při výkonu služby byli zraněni, nemohou pracovat a jsou invalidní. Péče je různorodá, nespočívá jen ve finančních podporách, i když to tvoří stabilní základ podpory. Finanční podporu ve výši zhruba 25-30 tisíc korun ročně na jedno dítě, tak aby bylo možné dosáhnout na určitou hranici životního standardu (vzdělávání, vybavení apod.), dostává maminka každoročně. To že jsme do programu zařadili i léčebně ozdravné pobyty, vyplynulo z reálné situace – většina z neúplných rodin si třeba do té doby nemohla dovolit pobytovou dovolenou u nás nebo u moře apod. Splnili jsme jejich přání, letos jsme dokonce zorganizovali i zahraniční dovolenou, teď je to pobyt právě tady, v krásném prostředí Šumavy. Naše podpora zahrnuje i nemateriální pomoc při studiích (pomoc při vyjednávání úlev na školném apod.)."
   
  Letos jste zvolili Šumavu. Maminky i děti jsou tu viditelně spokojené, jak jste spokojen vy se zázemím a péčí, které se tu při akci nadace vašim klientům dostává?
   
  „Od začátku zaznamenáváme jen samé pochvaly. Zejména kuchyně je tu chválená na prvním místě. Je naprosto zřejmé, že se veškerý personál, bez náznaku jakékoliv nevole, snaží maminkám i dětem vycházet ve všem vstříc. Jménem svým i jménem nadace za to děkuji všem zaměstnancům, hlavně řediteli hotelu Bc. Jaroslavu Hraničkovi."
  Asi nejvíc se děti těšili na společné setkání s Kateřinou Emmons a štábem TV Prima, který přivezl nejen zajímavé dárky, ale také spoustu dobré nálady, možnost vyzkoušet si, jaké to je stát se na chvíli reportérem a samozřejmě odpovídali na zvídavé otázky. Kromě dalších aktivit pobyt rodinám zpříjemnila také Hudba hradní stráže a Policie ČR.
   
  Spokojený s průběhem nadační akce byl i ředitel Zařízení služeb pro MV Ing. Roman Fiedler: „Nadace je taková moje srdeční záležitost, takže jsem víceméně přijel „zkontrolovat", jak je akce v Šumavě připravená. V minulosti, na pozici ředitele personálního oddělení policejního prezídia, byla nadace v mé působnosti, takže proto moje srdeční záležitost," říká s úsměvem. „Všechno je tak, jak má být, jsem spokojený. A to jak s provozem hotelu, který je špičkovou součástí sítě šesti podobných zařízení, tak i s činností nadace, která už nespadá do mé kompetence, nicméně ji stále pozorně sleduji. Jsem rád, že se správní radě nadace daří, i když se rodina nadace bohužel zvětšuje, stále zajišťovat konkrétní pomoc a zvyšovat úroveň svých služeb."
   
  Správní a rada Nadace policistů a hasičů využila toho, že se jedna z akcí koná právě na Šumavě a směrovala sem své zasedání. Na jeho programu bylo hodnocení činnosti a personální otázky.
   
  Mezi členy správní rady patří zakládající členové nadace, zástupci odborů hasičů, policistů, bývalí policejní prezidenti Vladislav Husák a Jiří Kolář, současný policejní prezident Martin Červíček a další.
   
  „Členem správní rady nadace jsem v návaznosti na pozici policejního prezidenta necelý rok a osobně nadaci považuji za jednu z nejsmysluplnějších a nejschopnějších v tomto ohledu která, u nás v České republice vůbec funguje. Jako představitel policie se a člen rady samozřejmě účastním pravidelných jednání správní rady, tedy i tohoto na Šumavě, kde se projednávaly standardní záležitosti hospodaření, plánů a personálního obsazení. Konkrétně teď bylo v rámci zasedání potvrzeno znovu do funkcí členů několik z nich, kterým skončilo funkční období, například bývalý policejní prezident Kolář," uvedl stručně k programu jednání policejní ředitel Mgr. Martin Červíček.
   
  Vyjádřit podporu nadační rodince a pohovořit s jejími členy přijel nakrátko také ministr vnitra Martin Pecina. Při společenském večeru, ačkoliv nesl stín smutku nad ztracenými životy příslušníků policejních a hasičských sborů, se prodiskutovalo mnohé – nejen služební záležitosti, prostor byl i na osobní dojmy a životy maminek s dětmi.
   „Možností zajistit tuto akci, jak po pobytové, tak po kongresové stránce, jsme poctěni, považuji i za jaksi morální povinnost udělat vše pro to, aby nadační rodina u nás našla stoprocentní zázemí. Jsem rád, že se nám naše snaha vrátila v podobě spokojených hostů," dodává ředitel hotelu Šumava Bc. Jaroslav Hranička.
   
  „Společně jsme se snažili připravit přívětivé prostředí a vytvořit pohodovou domácí i slavnostní atmosféru zároveň. Věřím, že u nás naši hosté našli dostatek aktivit i relaxačního prostoru a že na pobyt u nás budou dlouho v dobrém vzpomínat a třeba se sem i mimo činnost nadace rádi vrátí, "doplňuje provozní hotelu Bc. Eva Korcová.
   
  Andrea Staňková
   
  (Fe)
  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321