• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Kdo v jaké struny zahrát zná, aneb Dvoudenní nadační setkání

  Šesté setkání Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni bylo setkání lidí, jimž není lhostejný osud blízkých kolegů i lidí jim neznámých, kteří zahynuli při plnění služebních povinností. Mělo obdobný pietní, slavnostní, poznávací a přátelský charakter jako setkání předchozí, ale v něčem bylo jiné. Bylo to zřetelně vidět na vrcholu akce na pražském Žofíně při koncertu houslového virtuóza Václava Hudečka a hudby Hradní stráže a Policie České republiky a následném předávní darů. Při poslechu hudby a milých a upřímných slov si přítomní obrazně uvědomili, kdo v jaké struhy zahrát zná.

   

  Dvoudenní nadační setkání (26. a 27. listopadu) začalo v areálu Muzea policie ČR za účasti pozůstalých matek a dětí, ministra vnitra Ivana Langera, policejního prezidenta Oldřicha Martinů, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru Miroslava Štěpána a dalších představitelů a hostů pietním aktem k uctění památky všech policistů a hasičů, kteří obětovali život a zdraví při plnění svých služebních povinností.

   

  Pak následovaly v doprovodu kvalifikovaných průvodců prohlídky kostela nanebevzetí panny Marie a Muzea Policie České republiky, kde se konala zajímavá výstava k 15. Letům kriminalistického ústavu.

   

  Žofín s hudbou a dary

   

  Po prohlídce vánočních trhů na Náměstí míru byl připraven program v pohostinném a vyzdobeném Žofíně, kde se sešly „nadační rodiny“ se členy správní a dozorčí rady Nadace, sponzory a dalšími hosty na slavnostním večer. Do rukou předsedy správní rady a ministra vnitra Ivana Langera a ředitele Nadace Vladimíra Šutery předali dary v podobě šeků sto tisíc korun výkonná ředitelka Poštovní spořitelnyVlasta Dolanská, výkonný ředitel Martin Kolouch z Raiffeisen Bank, manader Nora Tomášková z Global Assistance  a Robert Karešz Pojišťovny VZP. Šek v hodnotě šedesát tisíc korun předal Zdeněk J.Oberreiter, předseda Odborového svazu hasičů.

   

  S darem větším než milión korun přišli policisté ze základní organizace Nezávislého odborového svazu Policie ČR při Správě Severočeského kraje v Ústí nad Labem – viz i článek Z Ústí přišel milion korun pro Nadaci. Za tento významný počin solidarity s pozůstalými obdrželi ředitel správy se zástupcem odborů nejen poděkování, ale i vázičku se skleněným otevřeným srdcem. 

   

  „Dnes jsme viděli, že se Nadace posouvá ve vývoji zase o krok dál,“řekl předseda její správní rady Ivan Langer a pokračoval: „Je to živá instituce, která se těší všeobecné vážnosti. Velice mě těší, že není odkázána pouze na dary sponzorů, ale že jde do slova a do písmene o nadaci policistů a hasičů, všech, kteří se ve stále větším počtu rozhodli do nadační kasy pravidelně přispívat. Nikdo z nás netuší, co se stane zítra nebo pozítří, ale nejdůležitější ze všeho je neztratit odvahu k tomu porvat se s osudem.“

   

  Pak následoval bohatý kulturní a společenský program spojený s občerstvením, na němž se mimo jiné představil Václav Hudeček, houslový virtuóz, a hudby Hradní stráže a Policie České republiky.

   

  Prohlídka hradu a beseda

   

  Další den se „nadační rodiny“ s doprovodem prohlédli Pražský hrad a zavítaly i do jinak nepřístupných historických prostor, kde sídlí prezident České republiky.

   

  Na besedě „nadačních rodin“ se členy správní a dozorčí rady Nadace byly předány dárky a finanční výpomoc rodinám – matka obdržela na každé dítě dvacet tisíc korun. Při této poděkovaly matky i děti nejen za příjemné dva dny, ale především za celoroční pomoc Nadace. Spočívá v možnosti zúčastnit se lyžařského výcviku dětí, lázeňských pobytů maminek a dětí, společných dovolených i finanční pomoci.„Pozůstalí zvláště oceňují pomoci při řešení osobních či rodinných problémů, které nejsou schopny zvládnout – ať jde o ztrátu zaměstnání, pomoc s umístěním dětí do škol, právní pomoc, prostě se vším, s čím si neumějí samy poradit,“ řekl Vladimír Šutera, ředitel Nadace.

   

  A jaké jsou plány do budoucna? „Protože již nebudeme s finančními prostředky závislí na sponzorech - loni byly příspěvky od policistů, hasičů a občanských zaměstnanců 1,5 milionů korun, letos to jsou téměř tři miliony - tak můžeme péči a starostlivost rozšířit. Pro ženy a děti připravujeme dovolenou u moře a začneme se systematickou péči o invalidní policisty a hasiče, kteří utrpěli úraz při výkonu služby,“ informoval Vladimír Šutera.

   

  Jan HÁBÍK

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321