« zpět

IX. DEN S POLICIÍ

Dne 19. 6. 2016 proběhl již tradiční 9. DEN S POLICIÍ v Letňanech, kterého se zúčastnilo na 2 tisíce lidí. Součástí celodenní atraktivní podívané bylo i šlapání na rotopedu, které spolu s nadací ČEZ organizovala i Nadace policistů a hasičů. ˇUčastníci se celý den snažili co nejvíce pro nadaci vyšlapat a výsledek je pro Nadaci policistů a hasičů vynikající, bylo "vyšlapáno"  251 014 Kč.

Tyto finance budou bezezbytku využity pro děti policistů a hasičů, kteří zemřeli při výkonu služby nebo v přímé souvislosti s ní nebo pro její výkon a policisty a hasiče těžce tělesně postižené následkem zranění utrpěného v přímé souvislosti s výkonem služby.

H. Proch.

 

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321