« zpět

Finále - Poháru Ministerstva vnitra v bowlingu

Premiéru s finálovým dnem 3. 6. měl celorepublikový bowlingový turnaj pod názvem Pohár Ministerstva vnitra v bowlingu 2012, nad nímž převzal záštitu ministr vnitra Jan Kubice a ředitel Nadace policistů a hasičů PhDr. Vladimír Šutera, CSc.. Turnaje se mohl zúčastnit kterýkoli pravidelný hráč, ale i amatér, byli vítáni hráči z řad policistů a hasičů.

 

Ze všech startujících polovinu tvořili právě policisté a hasiči. Část výtěžku ze startovného v částce 12 350,- Kč byla věnována ve prospěch Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni, která v letošním roce bude mít 10. výročí od založení. 

 

Výsledky s fotografiemi jsou dostupné na www.bowling-pohar.cz

 

Děkujeme všem za účast, pořadatelům za finanční dar a propagaci činnosti nadace.

 

Proch.

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321