« zpět

Den dětí Ministerstva vnitra ČR

4. ročník -  Den dětí Ministerstva vnitra ČR v Centru sportu MV

v pražské Stromovce dne 16. září 2017.

 

I podmračený první víkendový den přilákal na sportoviště stovky návštěvníků. U vchodu měla stánek Nadace policistů a hasičů – vzájemná pomoc v tísni. Za milé asistence policistek a policistů, základní odborné přípravy ve Vyšší policejní škole v Praze – Hrdlořezích,  získala nadace od návštěvníků, cestou Ministerstva vnitra, finanční dar ve výši 4 675 Kč.

Hodně zúčastněných nadaci znalo. I vzdálení kolegové policistů a hasičů zahynulých při výkonu služby a těžce tělesně postižených bývalých policistů a hasičů, kteří utrpěli zranění při plnění služebních úkolů se na chvilku u stánku zastavili a popovídali. Prohlédli si vystavené informační materiály a zajímali se o osudy nadačních pozůstalých a invalidních rodin. Milou návštěvou byli členové Hasičského záchranného sboru ČR v historických uniformách.

Nadace všem vřele děkuje. Finanční dary budou beze zbytku rozděleny mezi obě nadační skupiny na podporu  životní úrovně a na zmírnění jejich krutého osudu.

Využíváme této příležitosti a opětovně děkujeme všem policistům, hasičům a občanským zaměstnancům resortu za jejich pravidelné i nepravidelné finanční dary či jinou pomoc. Bez jejich laskavé solidarity bychom nemohli našim sirotkům a invalidům  poskytovat  péči v takovém rozsahu.

Děkujeme Odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR za pozvání na akci.

Více informací o akci najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Fe  

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321