• O nadaci
 • Organizační složky
 • Činnost nadace
 • Kontakty
 • Aktuality
 • Dokumenty
 • Foto - Video
 • Archiv
 • Přátelé
 • Chcete přispět?
  175 787 001 / 0300
  Děkujeme!

  FINANČNÍ DARY VĚNOVANÉ NADACI JSOU BEZE ZBYTKU ROZDĚLENY MEZI NADAČNÍ RODINY.

  « zpět

  Darováním krevní plasmy pomůžete dvakrát

  Darováním krevní plasmy pomůžete dvakrát.

  Policisté a hasiči podstupují ve své profesi vysoká zdravotní rizika. Zachraňují tak životy těm, kteří je potřebují. Jejich práce se bohužel často neobejde bez úrazů či tragických pracovních nehod.

  Pro vzájemnou sociální a ekonomickou pomoc rodinám pracovníků těchto profesí byla založena Nadace policistů a hasičů. Dárcovská centra na Chodově a na Černém Mostě s ní uzavřela dohodu o vzájemné podpoře.

  Nadace pro svou činnost používá citát francouzského spisovatele: „Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých“, který však plně platí i pro činnost plasmaferetických center. Díky tisícům a statisícům dárců plasmy se daří zachraňovat zdraví a životy těžce nemocných jedinců, kteří by bez jejich obětavosti nemohli často žít vůbec, neřku-li dlouhý a kvalitní život.

  A jak spolu v praxi souvisí Nadace a Dárcovská centra?V obou případech se jedná o pomoc těm, kteří ji potřebují. Každý, kdo se rozhodne darovat krevní plasmu a vzdát se nároku na finanční kompenzace za dopravu a čas spojený s odběrem plasmy, tak podpoří uvedené motto hned dvakrát. Plasma pomůže nemocným lidem a finanční částka převedená na účet nadace pomůže kolegům policistům a hasičům či jejím rodinám v případě nouze. Všem, kteří se rozhodují pro takovou dvojnásobnou pomoc,jistě pomohou níže uvedené informace.

  Pro rozhodování je důležité vědět, že na lécích vyrobených z plasmy závisí zdraví i životy mnoha tisíců pacientů. Léky z plasmy jsou nezbytné pro léčbu jak vrozených nemocí, tak i akutních stavů s poruchou krevní srážlivosti, imunity a další. Plasmu pro tyto účely může v Dárcovských centrech na Chodově a Černém Mostě darovat každý zdravý člověk dlouhodobě nebo pravidelně pobývající v pražském a středočeském regionu, ve věku 18 až 65 let a s váhou nad 50 kg, který splní kritéria vstupní lékařské prohlídky.

  Potřeba plasmy na výrobuléků stále narůstá a vítáni jsou dárci ochotní darovat opakovaně, čímž můžeme pravidelně sledovat jejich zdravotní stav a chránit jejich zdraví i kvalitu plasmy. Další podrobnosti o registraci a odběrech se můžete dozvědět na webových stránkách (www.europlasma.cz),nebo osobně na recepci dárcovských center.

  Při každém darování plasmy se budete moci rozhodnout, zda se finančních kompenzací ve výši až 450 Kč za úspěšný odběr vzdáte ve prospěch Nadace policistů a hasičů. V takovém případě poukážeme dle uzavřené smlouvy tuto částku na účet Nadace, ve prospěch těch, pro které byla založena. Pokud se vzdáte finanční kompenzace, získáte statut „čestného“ respektive „bezpříspěvkového dárce“.

  Děkujeme za Vaše rozhodnutí a těšíme se na Vás v Dárcovském centru Chodov nebo v Dárcovském centru Černý Most.

  Mgr. Petr Suchan MBA

  ředitel

  zakladatelé nadace

  Nadace policistů a hasičů
  Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
  170 34 Praha 7
  IČ: 26 73 87 41

  Tel.: +420 974 824 030
  Fax: +420 974 824 321