« zpět

Článek OSH - ČEZ nadace pro nadaci policistů a hasičů

V Karlových Varech při 49. ročníku Mezinárodního filmového festivalu (MFF) se konalo již tradiční "šlapání na oranžových kolech." Tentokrát byla oranžová energie přeměněna na finanční prostředky pro Nadaci policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni a pro Sdružení Linka bezpečí. Veřejnost, osobnosti MFF a zástupci obou organizací "vyšlapali" pro potřebné více než půl miliónu korun. Za nadaci policistů a hasičů šlápli do pedálů, 1. náměstek ministra vnitra Jan Sixta, místopředseda správní rady nadace PaH Milan Štěpánek, člen správní rady Zdeněk J. Oberreiter a ředitel nadace Vladimír Šutera.

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.

Nadaci ČEZ i všem, kteří se podíleli na "vyšlapání" částky 250 268,- Kč pro klienty Nadace policistů a hasičů děkujeme.

OSH

zakladatelé nadace

Nadace policistů a hasičů
Ministerstvo vnitra ČR, PS 21, Nad Štolou 3
170 34 Praha 7
IČ: 26 73 87 41

Tel.: +420 974 824 030
Fax: +420 974 824 321